Usnesení představenstva klubu přijatá dne 23.09.2020

Zápis ze schůze lze nalézt stránce zápisů.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0023
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 2. 9. 2020 v podobě, v jaké byl zveřejněn na stránku zápisů 23. 9. 2020 ve 20:18.
::Číslo: 2020-0024
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
::USNESENÍ:Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Jana Trávníčka (UID: 34445) členem volební komise.
::Číslo: 2020-0025
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na následující období dle dokumentu zaslaného 23. 9. 2020 21:23 do konference Vedení.
::Číslo: 2020-0026
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro rok 2020 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 23. 9. 2020 ve 22:13.
::Číslo: 2020-0027
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje, vzhledem k aktuální situaci, možnost vrácení členského příspěvku členům, kteří jej zaplatili od 31. 8. 2020 do 4. 10. 2020. Člen, který bude mít zájem o takovéto vrácení příspěvku, se musí nahlásit vedení klubu způsobem, který bude popsán v příslušném nařízení předsedy.
::Číslo: 2020-0028
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============