Usnesení představenstva klubu přijatá dne 07.10.2020

Zápis ze schůze lze nalézt stránce zápisů.

::USNESENÍ: [zneplatněno usnesením 2020-0035] Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje vrácení členských příspěvků převedených z minulého období dle NP2020-5 členům, kteří byli postiženi odstěhováním ze třetího a druhého patra bloku 8 z důvodu rozšíření karantény SÚZ ČVUT, a kteří si zažádají formou specifikovanou v příslušném nařízení předsedy.
::Číslo: 2020-0029
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
::USNESENÍ: [zneplatněno usnesením 2020-0035] Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změnu odpuštěného členského příspěvku pro aktuální období dle usnesení 2020-0026 ze dne 23. 9. 2020 u člena Olexandra Chmela (31826) ze Sportovního na základní a síťové.
::Číslo: 2020-0030
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============