Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 25.11.1998

#2,1,2,0,1,1,1,0,1,3,1
Konani - bl. 11, televizarna, 20 -00

Ucast
Zßstupci blok¨:
2 - ?.Kubala
3 - F.Dusek
4 - M.Dluhos, J.Fucik
5 - ----
6 - J.Novak
7 - M.Hudecek
8 - V.Opekar
9 - ----
10 - M.Leinweber
11 - J.Klaus (F.Vanek)

Podoli - T.Kapralek
Sinkuleho - J.Fiedel
SU - R.Kriz
Special guests - J.Kuba

Obsah jednani

1. K smlouve o spolupraci s CVUT -
1 - Zajisteni mistnosti pro provoz site
2 - Zajisteni dodavky el. energie
3 - Zajisteni technickeho zarizeni (viz smlouva o tech. zarizeni)
4 - Umozeneni pripojeni jednolivych pokoju
5 - Organizace vnitrni struktury site je plne v moci Studentske
Unie (dale jen SU). SU se zavazuje dostupnymi technickymi prostredky
zajistit provoz site odpovidajici pravidlum pouzivani site CVUT.
6 - CVUT bude SU poskytovat telekomunikacni sluzby a sluzby
automatizovaneho zpracovani dat, spocivajici v pripojeni poc. site SU
k poc. siti CVUTa jejim prostrednictvim k poc. sitim, ktere jsou
verejne pristupne nebo k nimz ma CVUT smluvne zabezpecen pristup v
plnem rozsahu, a to v plnem rozsahu.
7 - CVUT se zavazuje platit nezbytne naklady spojene se
zajistenim provozu.
8 - CVUT se zavazuje zajistit ubytovani pro spravce jednotlivych
bloku za bezne kolejne po cely rok (vcetne prazdnin).
9 - Zajistit smlouvu na neurcito.
10 - Skola zajisti software, v pripade ze tento nevyhovuje, bude
potrebny SW zakoupen SU.
11 - SU umozni pripojit osoby splnujici pozadavky na pripojeni do
akademicke site.

-----

2. Zanest do pravidel SPS hmotnou odpovednost za skody zpusobene
svou cinnosti.

3. Disky do cache. Fox (do 2.12.)

4. Radio Strahov se neresi.

5. Gated nelze pouzit pro routovani multicastu.

6. Dluh bl. 7 bude splacen do 30.12.

7. Reply-To -, Me-To - bude podle jmena listserveru bloku 4.

8. Blok 2 a 7 se postara o besidku (do 2.12.)

9. Spravcem ADMINS se stava FULDA.

10. Blok 8 zpracuje zaznamy ze slozenek (do 2.12.)

11. Rozsirit kontrolu na Resent-By -,... na klokanovi, ADMIN 8 (do
9.12.)

MD5 hash tohoto zápisu je: 66190512681e4c5748f164ad09e5cfba

Tato verze souboru txt/19981125.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.