Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.03.1999

#0,1,3,3,1,1,3,0,1,3,1
Zapis ze schuze administratoru SH, 3.3.1999, serverovna bloku 7 (345):

Ucast:
Zastupci bloku:
2 -
3 - F.Dusek
4 - M.Dluhos (J.Fucik)
5 - A.Kral (M.Gust)
6 - M.Dedecek
7 - J.Retzer
8 - V.Opekar (M.Tresnak)
9 -
10 - M.Leinweber
11 - J.Klaus (F.Vanek)
...pritomno 8 zastupcu bloku - predstavenstvo je usnasenischopne.

Hoste: M.Hudecek, P.Albrechtova

*****************

1. M.Hudecek se vyjadril ke stavu ucetnictvi. Po upresneni nekterych
polozek bylo shledano, ze prijmy "federalni pokladny" odpovidaji
vydajum. Veskere EXISTUJICI pokladni doklady byly predany
P.Albrechtove.

2. J.Klaus podal demisi na funkci predsedy (casove duvody - potrebuje
dokoncit diplomovou praci). Demise byla prijata.

3. M.Tresnak a J.Fucik zajisti:
- nastaveni ADMIN@sh na J.Fucika a J.Klause
- kontrolu ADMIN7@sh
- presmerovani ADMIN3@sh na F.Duska
- kontrolu ADMIN5@sh
- vymazani M.Hudecka z ADMINS@sh

4. Zmena stanov klubu SH:
- v casti tykajici se podminek volby predsedy klubu se vypousti: "ze
sveho kruhu".
Hlasovani: Pro: 8 Proti: 0 Zdrzelo se: 0
... zmena byla chvalena

- do casti definujici hlasovaci prava se doplnuje: "Neni- li predseda
zastupcem bloku, ziskava hlasovaci pravo."
Hlasovani: Pro: 7 Proti: 1 Zdrzelo se: 0
... zmena byla schvalena

5. F.Dusek zajisti UpDate Stanov klubu SH na WWW dle schvalenych zmen.

6. Hlasovani o novem predsedovi klubu SH:
Pocet navrzenych kandidatu: 1 (J.Fucik - kandidaturu prijal)
Hlasovani: Pro: 8 Proti: 0 Zdrzelo se: 0
... novym predsedou byl zvolen J.Fucik

7. Odstupujici predseda J.Klaus predal doklady a informacni
materialy tykajici se bankovniho spojeni J.Fucikovi.

8. J.Fucik poveril J.Klause doresenim smlouvy mezi SU a CVUT.

9. Zmena podpisoveho vzoru k bankovnimu kontu (zruseni J.Klause,
pridani J.Fucika) se odklada na pozdeji.

10. Zastupci bloku 6 a 7 pozadovali brzke pripojeni svych bloku 100Mb
linkou.

11. Probehla diskuze tykajici se "centralniho switche" na blok 1.
M.Gust podal aktualni odhad ceny na obe varianty (Opt.switch + PC-GW
resp. 3COM-CoreBuilder). Bylo zjisteno, ze varianta CoreBuilder je
cenove dostupna pouze v pripade pujcky z "blokovych financi" do
"federalnich financi". Rozhodnuti o finalni variante se odklada na
pristi schuzi.

Zapsal: F.Vanek

************** a to je konec ************

Frantik

PS: Doufam, ze jsem body 1-6 "vylustil" (ze zapisu naseho
oficialniho zapisovatele) spravne.

MD5 hash tohoto zápisu je: cbcac4ed4445594b2fe96b213e82b4e9

Tato verze souboru txt/19990303.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.