Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.04.1999

#0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1
Dochazka:
Zastupci bloku:
1 -
2 -
3 - F.Dusek (prisel prilis pozde)
4 - J.Fucik, M.Dluhos
5 - A.Kral, M.Gust
6 - M.Dedecek
7 - J.Retzer
8 - V.Opekar, M.Tresnak
9 -
10 - M.Leinweber
11 - J.Klaus

Guests: R.Kriz, P.Albrechtova

Projednane body:
1. ADMINS3 zajisti predani vorvane, aby byl zajisten chod news, ...,
do 28.4.
2. Fulda sezene pres news perspektivniho spravce FTP serveru, do
28.4.
3. M.Gustovi bude zapujcen disk 9,1GB do cache dokud nebude
rozchozeno FTP
4. M.Gust dostal dutku za problemy zpusobene s CB a vubec
5. J.Fucik pripravi pro J.Klause sitovku PCI s AUI
6. R.Kriz seznamil adminy s zadosti o granty
7. ADMIN3 a ostatni bloky, ktere dosud neoznamily P.Albrechtove stav
blokove pokladny, tak urychlene provedou, do 28.4.
8. T.Liska nahraje na FTP novelskeho klienta (verzi ktera umoznuje
pripojeni na skolni servery s OS Windows, blizsi info si zjisti u
J.Fucika), do 28.4.
9. J.Fucik pozada M.Ryzla o predani vorvane, M.Ryzl poslechne, do
28.4.
10. Vsechny bloky sepisou seznam HW (ser. cisla), ktery
obhospodaruji, spolu s popisem nabyti, F. Vanek sepise HW federalniho
skladu. Seznam se posle P.Albrechtove, do 28.4.

Zpracoval: M.Dluhos

MD5 hash tohoto zápisu je: be1b2e462b4e02ff76ee533a206a8afe

Tato verze souboru txt/19990421.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.