Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.03.2000

#1,1,0,3,1,2,0,1,3,0,1

Predseda : K.Fucik
Zastupci bloku:
2 - P.Hummel
3 - F.Dusek
4 -
5 - A.Kral,M.Gust
6 - M.Dedecek
7 - J.Knap
8 -
9 - P.Halfar
10 - M.Leinweber,K.Srot
11 -

1. Navrh na vymenu nevyhovujiciho centralniho switche na bloku 9. Blok 9
odkoupi puvodni switch SMC pro vlastni potreby a bude koupen novy switch
3com.

pro : 7 proti : 0 zdrzel :1

Vymenu zajisti M.Gust, P.Halfar

Zapsal Knap Jan 2.3.2000 20:04
Opravil Knap Jan 2.3.2000 21:35

MD5 hash tohoto zápisu je: 2373c4bf28afacc27654288460e2764d

Tato verze souboru txt/20000302.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.