Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.03.2000

#1,2,1,3,1,2,2,0,0,1,1
Predseda : J.Fucik
Zastupci bloku:
2 - P.Hummel
3 - T.Siegl
4 - T.Liska
5 - A.Kral,M.Gust
6 - M.Dedecek
7 - J.Knap
8 - P.Sedlacek
9 -
10 -
11 - J.Klaus

Host : R.Kriz

1. Webmaster zrusi na www.sh.cvut.cz podporu placeni clenskych prispevku
slozenkou

2. Byli stanoveny doby platnosti clenskych prispevku a to takto :
od do
letni semestr 1.2. 31.10.
zimni semestr 1.9. 31.3.

pro : 8 proti : 0 zdrzel : 0

3. Admin bloku 8 dne 2.1. a 1.9. zapne casovou restrikci a dne 31.3. a 31.10
prevede na restrikci

Zapsal Knap Jan 11.3.00 13:33

MD5 hash tohoto zápisu je: 7c73ac4be96c291afcd697d3fb41550d

Tato verze souboru txt/20000311.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.