Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.06.2000

#1,3,0,1,0,0,0,0,3,1,1
predseda:J.Fucik
Zastupci bloku:
2 - P.Hummel
3 - T.Siegl, M. Stusak
4 -
5 - A.Kral
6 -
7 -
8 -
9 -
10 - M.Leinweber,K.Srot
11 - J.Klaus

1. Navrh na vybudovani elektro instalace na uzitkovych WC, pro umistneni racku na nove zrekonstruovanych blocich a financovani z federalnich zdroju.
pro : 3 proti:0 zdrzel:3

Zapsal Tomas Siegl 29.6.00 10:04

MD5 hash tohoto zápisu je: 160e1544023d8686947bc4e034040d22

Tato verze souboru txt/20000628.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.