Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.07.2000

#0,2,0,1,0,1,0,0,0,0,1
predseda J.Fucik
Zastupci bloku:
2 -
3 - M.Stusak
4 -
5 - A.Kral
6 -
7 - J.Knap
8 -
9 -
10 -
11 -

1. J.Fucik poukazal na slabou ucast na schuzich admins

Zapsal Knap Jan 27.07.2000 16:42

MD5 hash tohoto zápisu je: e6f699d1dfd7bdb889d219d181f90076

Tato verze souboru txt/20000726.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.