Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.08.2000

#0,2,1,1,1,0,0,0,1,1
predseda : J.Fucik
Zastupci bloku:
2 -
3 - M.Stusak
4 -
5 - A.Kral
6 - V.Dubsky
7 - J.Knap
8 -
9 -
10 -
11 - J.Klaus

1. Zakoupeni pocitace pro M.Stusaka na projekt vysilani TV po sh siti.
pro : 2 proti : 1 zdrzel : 3
Navrh na zakoupeni pocitace nebyl prijat.

Zapsal Knap Jan 4.8.2000 2:58

MD5 hash tohoto zápisu je: ec9322468387971ae8d393781cd59b4c

Tato verze souboru txt/20000802.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.