Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 06.09.2000

#1,2,1,1,0,1,0,0,0,1,1
predseda : J.Fucik
Zastupci bloku:
2 - P. Hummel
3 - M.Stusak
4 - T.Liska
5 - A.Kral
6 -
7 - J.Retzer
8 -
9 -
10 -
11 - S.Smejkal


Hoste: R. Kriz

1. J. Fucik informoval o jednanich s fy IBM a Cisco

2. Nakup pocitace pro projekt Internetova televize

pro : 6 proti : 0 zdrzel : 1

Zapsal M. Stusak 6.9.2000 12:30


MD5 hash tohoto zápisu je: 46d03f9aba736eb2a4d96baf509b6644

Tato verze souboru txt/20000906.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.