Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.10.2000

#1,2,0,1,1,1,0,0,3,1,1
predseda : J.Fucik
Zastupci bloku:
2 - P.Hummel
3 - M.Stusak
4 -
5 - A.Kral
6 - M.Dedecek
7 - J.Knap
8 -
9 -
10 - M.Leinweber,K.Srot
11 - S.Smejkal

hoste : M.Gust,R.Mikulas,V.Opekar,M.Medvecky

1. J.Fucik informoval o schuzce s p. Balkem
- na bloku 4. v 2.mezipatre budou k dispozici studentum terminaly
- pro potreby klubu SH bude dana k dispozici mistnost na bloku 4., kde
budou umistneny vybrane strahovske servery

Zapsal Knap Jan 19.10.2000 14:55

MD5 hash tohoto zápisu je: d1cbaa9e14e206f9053d7d8bda76742e

Tato verze souboru txt/20001018.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.