Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.11.2000

#1,2,0,1,1,1,0,0,2,1,1,1
predseda : A.Kral
Zastupci bloku:
2 - P.Hummel
3 - M.Stusak
4 -
5 - A.Kral
6 - V.Dubsky
7 - J.Knap
8 -
9 -
10 - K.Srot
11 - S.Smejkal

hoste : J.Klaus,J.Fucik,M.Taborsky

1. A.Kral jmenoval M.Taborskeho novym spravcem strahovskych news.

2. Klub SH hleda zajemce na reseni grantu

Zapsal Knap Jan 23.11.2000 21:49

MD5 hash tohoto zápisu je: bbbbe80676fff43fbe6ba357f84b0747

Tato verze souboru txt/20001115.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.