Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.12.2000

#1,3,0,0,0,3,1,2,2,1,1
predseda : A.Kral
Zastupci bloku:
2 - P.Hummel
3 - T.Siegl,M.Stusak
4 -
5 -
6 -
7 - J.Retzer,J.Knap
8 - P.Sedlacek
9 - P.Halfar
10 - K.Srot
11 - S.Smejkal

1. Blokova konta budou zrusena, veskere finance prechazeji na federalni
konto. Pro castky do 20000,- Kc za semestr plati oznamovaci povinnost.
pro : 7 proti : 0 zdrzel : 1

Toto rozhodnuti nabyva platnosti od 1.1.2001

2. Do stroje share.sh.cvut.cz se koupi 2x256MB RAM.
pro : 8 proti : 0 zdrzel : 0

3. Pro blok 9 se koupi 2 switche Micronet SP616E (14400,- bez dph za
jeden kus).
pro : 8 proti : 0 zdrzel : 0


Zapsal Knap Jan 20.12.2000 17:45

MD5 hash tohoto zápisu je: 815de08964b61c3cff6710571af6cd1f

Tato verze souboru txt/20001213.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.