Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 20.12.2000

#1,3,0,0,1,2,0,1,0,1,1

predseda : A.Kral
Zastupci bloku:
2 - P.Hummel
3 - T.Siegl,M.Stusak
4 -
5 -
6 - V.Dubsky
7 - J.Knap
8 -
9 - J.Sindelar
10 -
11 - S.Smejkal

hoste : P.Albrechtova, J.Fucik


Zapsal Knap Jan 20.12.2000 23:37

MD5 hash tohoto zápisu je: 748c4fd47b77f6b5b9b388622da5341e

Tato verze souboru txt/20001220.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.