Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 17.01.2001

#1,2,2,1,1,0,1,0,0,1,1
predseda : A.Kral
Zastupci bloku:
2 - P.Hummel
3 - M.Stusak
4 - T.Liska
5 - M.Dobsicek
6 - V.Dubsky
7 -
8 - P.Sedlacek
9 -
10 - K.Srot
11 - S.Smejkal

Host: Martin Soukup, Vaclav Opekar

1. Diskuse s Martinem Soukupem (mistopredseda AS CVUT) o uzsi spolupraci klubu
SH s Akademickym Senatem CVUT.

2. Vaclav Opekar v kratkosti seznamil pritomne se stavem implementace noveho
informacniho systemu - DUSPS. Prislibil zrizeni konta pro cleny predstavenstva,
aby se mohli zapojit do testovani (realizuje K. Srot).

3. Opetovne byl akceptovan navrh na pouziti cisla studenta z prukazu student
CVUT jako identifikacniho udaje pro informacni system. Predevsim za ucelem
urceni prichozich plateb.

4. M. Stusak informoval pritomne o setkani se zastupci SUZ a projektantske
firmy, ktere se uskutecnilo v pondeli 15.01.2001. Hovorilo se predevsim o
rekonstrukcich bloku 8, 9, 10 a o vybudovani centralni servrovny na bloku 8.
Spolu s A. Kralem shrnul pozadavky na servrovnu kladenou (jsou obsahem
samostatneho dokumentu).

5. P. Hummel, M. Studak, A. Kral informovali pritomne o aktivite na katedre
pocitacu ve spolupraci s p. Ing. Janeckem tykajici se rozsireni a zkvalitneni
vyuky pocitacovych siti.

6. Clenove predstavenstva poverili predsedu A. Krale, aby kontaktoval vedouciho
katedry pocitacu - Doc. Kolare a projednal s nim podporu klubu SH pri realizaci
anket mezi studenty.

Zapsal Kral Antonin 18.01.2001 00:25

MD5 hash tohoto zápisu je: 288927f39810f5037750b5d7b45a6b9a

Tato verze souboru txt/20010117.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.