Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 31.01.2001

#0,3,2,1,0,1,0,0,2,1,1
Přítomní:
A. Král - předseda
Zastupci bloku:
2 -
3 - Tomáš Siegel, zástupce Michal Štusák
4 - Martin Šebek
5 - Miroslav Dobšíček
6 -
7 - Jan Knap
8 -
9 -
10 - Kamil Šrot
11 - S. Šmejkal
hosté - Martin Hnátek, Dušan Talíř, Lenka Nádvorníková, P. Zelinka

Program: 1. Zhodnocení prezentace klubu v AS ČVUT
2. Stanovení jednotných poplatků pro členy klubu
3. Vytvoření letáku o placení členských příspěvků
4. Install Fest
5. Traffic SH
6. Problematika cache
7. Granty
8. Návrh spolupráce s SSS

Jednání:
1. Zhodnocení prezentace klubu v AS ČVUT
A. Král seznámil přítomné s obsahem prezentace počítačové sítě
Strahov na dnešním zasedání AS ČVUT. Vystoupení bylo přijato překvapením
některých členů AS ČVUT, ale dle slov A. Krále - celkový ohlas byl
pozitivní.

2. Stanovení jednotných poplatků pro členy klubu
Z daňových důvodů je třeba sjednotit členské příspěvky.
Představenstvo klubu SH proto vydává vnitřní předpis:
Členský příspěvek do SU - klub Silicon Hill činí jednotně 600,- Kč.
Člen má na zřízení e-mailové adresy, vytvoření kont na serverech SH a
právo na připojení jednoho počítače do Strahovské počítačové sítě. Možnost
připojení druhého počítače bude řešena individuálně.
Člen má povinnost číst pravidelně e-maily ze své SH adresy, je
povinnen číst strahovské localnews - skupiny info.sh.net a
info.sh.net.blokxx a sledovat www stránky klubu SH.
Členský poplatek je pro první pololetí (od 1. 1. do 30. 6.) splatný v
období od 1. 1. do 15. 3. , pro pololetí druhé (1. 7. do 31. 12.) splatný
v období od 1. 7. do 15. 10. daného kalendářního roku.
Hlasování přítomno - 8, pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0
Vnitřní předpis přijat.

3. Vytvoření letáku o placení členských příspěvků
A. Král pokračoval v postupném informování ostatních členů
představenstva o možnostech účtu vedeného v Expandia bance. T. Liška
vytvoří informační leták pro uživatele, kde budou uvedeny všechny potřebné
informace pro zaplacení členského příspěvku - číslo účtu, variabilní a
specifický symbol. Dále vytvoří formulář pro podpisy uživatelů. Nutno
přidat formulaci, že uživatel souhlasí s použitím jeho rodného čísla pro
potřeby vnitřní evidence jako identifikačního údaje.
S tímto souvisí také nutnost zprovoznit nový DUSPS - do tří týdnů
zprovozní K. Šrot.

4. Install Fest
Dušan Talíř seznámil přítomné se stavem organizace Install Festu.
Postěžoval si na nedostatek pomocníků - potřeboval by alespoň 5 lidí. A.
Král zkusí uveřejnit informace na své katedře. Informační www stránky se
rozjíždějí na počítači heptium.sh.cvut.cz

5. Traffic SH
Odchozí traffic mimo ČVUT nesmí dle SH statistik překročit 2 GB
nestudijních dat. Už více než 50 uživatelů tento limit překročilo -
zdůrazněn okamžitý postih ihned, jakmile dojde k překročení. Používání
programu Napster je zakázáno (nejedná se o akademické využití sítě a je
velmi snadno napadnutelné) - postihován příchozí i odchozí traffic
překračující limit 20 MB.
Hlasování: přítomno - 7, pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0.
Návrh přijat.

6. Problematika cache
Vzhledem k dlouhodobému přetížení počítače cache.sh.cvut.cz vznikla
diskuse ohledně řešení vzniklé situace. T. Siegl se bude situací
podrobněji zabývat.

7. Granty
M. Štusák a P. Zelinka informovali o podání grantu na Praze 6. Granty
se týkají Radia Strahov a Televize Strahov.

8. Návrh spolupráce s SSS
Vznikla diskuse ohledně Studentské samosprávy Strahova (SSS). Byl
vznesen návrh na delegaci 1 zástupce klubu SH jako člena SSS. Tento návrh
přednese na schůzi SSS Stanislav Šmejkal.


Zapsala dne 31.1. 2001 Lenka Nádvorníková a Stanislav Šmejkal.
Připomínky, či opravy jsou vítány.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: f4a5084aa11b2a704b1b2c7ab16edee9

Tato verze souboru txt/20010131.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.