Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 07.02.2001

#1,3,2,1,0,1,0,0,0,1,1
Přítomní:
A. Král - předseda
Zastupci bloku:
2 - Petr Hummel
3 - Tomáš Siegl, Michal Štusák
4 - Martin Šebek
5 - Miroslav Dobšíček
6 -
7 - Jan Knap
8 -
9 -
10 -
11 - Stanislav Šmejkal
hosté - Lenka Nádvorníková

Program:
1. Schůzka s Ing. Dastychem a Ing. Navrátilem
2. Gremium SU
3. Web SH
4. Statistiky trafficu
5. Inventarizace majetku
6. Struktura řízení SH

Jednání:
1. Schůzka s Ing. Dastychem a Ing. Navrátilem
A. Král informoval o průběhu schůzky s Ing. Dastychem a Ing.
Navrátilem a o tématech debaty na této schůzce.Velkým problémem se ukazují
hackerské útoky ze sítí ČVUT. ČVUT bude spolupracovat při odhalování této
trestné činnosti. Dalším velkým problémem jsou šiřitelé nelegálního sw, a to
především ti, kteří vypalují CD s tímto sw.

2. Gremium SU
A. Král a S. Šmejkal informovali o včerejąím zasedání Gremia SU.
Hovořilo se o rozpočtu SU. Klub SH přináší do tohoto rozpočtu asi 2/3
prostředků, přesto klub disponuje pouze jedním hlasovacím právem. Grémium
včera navrhlo zvýšit počet hlasovacích práv na tři (tzn. asi 1/5 celkového
počtu hlasů). S tím klub SH nesouhlasí a bude dále prosazovat poměrné
zastoupení klubu při hlasování.

3. Web SH
Jediný návrh nového vzhledu a struktury webu SH udělal Jindřich
Recina. Po doladění vzhledových detailů bude tento návrh prohlášen za
vítězný. Průběh soutěže byl shledán ne příliš šťastným, také pro malý počet
přihlášených návrhů (jeden).

4. Statistiky trafficu
M. Štusák vznesl dotaz, co má dělat s uživateli, kteří podle údajů
jedné statistiky překročili traffic 2 GB out z ČVUT a podle údajů na webu
nepřekročily. Tento dotaz se setkal s obecným údivem, že je něco takového
možné, protože obě statistiky jsou vytvářeny ze stejného zdroje. Pokud
tedy dochází k této nejednotnosti, je nutno bezodkladně informovat správce
systému.

5. Inventarizace majetku
Proběhla debata o inventarizaci majetku klubu SH - o způsobu jejího
provedení, elektronické evidenci atp. Na příští zasedání si jednotliví členové
představenstva připraví návrhy, jak inventarizaci realizovat.

6. Struktura řízení SH
Je plánována změna stanov klubu SH. V této souvislosti vznikla debata
za účelem specifikovat povinnosti adminů a dalších členů SH. Podrobnosti
viz zápis A. Krále.


Zapsali dne 7. 2. 2001 Lenka Nádvorníková, Stanislav Šmejkal a Antonín Král.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: e849b35bc8986abf57dd84662d3459b7

Tato verze souboru txt/20010207.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.