Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.02.2001

#0,2,3,1,0,1,0,0,0,1,1
predseda : A.Kral
Zastupci bloku:
2 -
3 - M.Stusak
4 - T.Liska,M.Sebek
5 - M.Dobsicek
6 -
7 - J.Knap
8 -
9 -
10 -
11 - S.Smejkal

hoste : B.Kurkova

1. P.Albrechtova rezignovala na funkci pokladnika klubu SH. Predseda
klubu SH A.Kral jmenoval noveho pokladnika klubu SH B.Kurkovou.

2. Predsednictvo klubu SH vyjadrilo nespokojenost se stavem vybirani
clenskych prispevku na bloku 9. V pripade pokracovani soucasneho stavu
vybirani clenskych poplatku na bloku 9 budou predsednictvem klubu SH
vyvozeny dusledky v podobe odvolani admina bloku 9. Popripade odpojeni
bloku 9 od paterni site SH.

3. Uzivatel Ivan Marcak, majitel pocitace huh.sh.cvut.cz, bude odpojen
po dobu jednoho semestru za prekroceni velikosti odchozich dat ven z CVUT,
za vytvoreni pristupu do vnitrni site klubu SH a za neakademicke
vyuzivani site klubu SH.
pro : 6 proti : 0 zdrzel : 0

4. Pro potreby inventarizace majetku klubu SH je zavedeno znaceni
majetku takto : rok-cislo bloku-4.mistne identifikacni cislo
(xxxx-yy-zzzz).

Zapsal Knap Jan 21:43 14.2.2001

MD5 hash tohoto zápisu je: 292e941ed79a5fd35c9e17d707f33392

Tato verze souboru txt/20010214.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.