Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.02.2001

#1,2,1,1,0,1,0,0,1,1,1
Pritomni:
predseda - A. Kral
Zastupci bloku:
2 - P. Hummel
3 - M. Stusak
4 - T. Liska
5 - M. Dobsicek
6 -
7 - J. Knap
8 -
9 -
10 - M. Leinweber
11 - S. Smejkal
pokladnik - B. Kurkova
zapisovatel - L. Nadvornikova


1. Na minule schuzi predstavenstva byl naplanovan casovy harmonogram zavadeni noveho DUSPS. Bohuzel tento harmonogram neni plnen. Stale neni vyresen problem exportu uzivatelu (T. Liska naprogramuje) a neni kontrola placeni clenskych prispevku - problem prevodu bankovniho formatu (M. Leinweber sezene nekoho, kdo to udela). Obe zalezitosti je nutno vyresit v co mozna nejkratsim case.


2. A. kral navrhl kandidata na prezidenta SU CVUT. Je jim T. Liska, ktery vyslovil odhodlani vnest do SU CVUT zivot a poradek. Volby noveho prezidenta probehnou 12. 3. 2001 v budove rektoratu. Kandidatku je treba podat do 7. 3. 2001.


3. T. Liska vznesl pozadavek na nove dva switche pro blok 4 - na minulem zasedani tyto byly objednany a jsou k vyzvednuti na bloku 3.


4. Tajemnik SU CVUT planuje financni operace s prostredky SU CVUT, tzv. dealing. Vedeni klubu SH s provadenim techto operaci nesouhlasi z duvodu celkove neduvery v caste presuny z uctu, z toho plynouci pochybne uzitecnosti operaci a dale projevilo obavu z problematickeho vedeni ucetnictvi jednotlivych klubu SU CVUT.


5. Na InstallFest je prihlaseno cca 130 zajemcu o prednasky. Pronajem menzy je zajisten. O stavu zajisteni techniky a dalsich podrobnostech nemohl z duvodu nepritomnosti nikdo podat dostatecne informace.


6. Problematika odpousteni poplatku za sit osobam, ktere se zaslouzili o rozvoj site SH. Tyto osoby a odpousteni poplatku budou posuzovany individualne a kazde pololeti.

Hlasovani o odpusteni clenskych poplatku na prvni pololeti roku 2001 Ing. J. Kubovi:
pritomno - 8, pro - 3, proti - 1, zdrzel se - 4.
Navrh nebyl prijat - J. Kubovi nebyl odpusten clensky poplatek na prvni pololeti roku 2001.

Nasledovala debata o stejne prolematice tykajici se byvalych adminu bloku. Tento problem bude opet posuzovan individualne az do schvaleni novych stanov, kde toto bude podrobneji specifikovano. Individualni reseni je take treba u lidi, kteri uz nejsou studenty CVUT:

Hlasovani o odpusteni clenskych poplatku a dovoleni umisteni dvou PC v pocitacove siti Strahov (za podminky dodrzovani pravidel site SH) na prvni pololeti roku 2001 Ing. J. Fucikovi:
pritomno - 8, pro - 7, proti - 0, zdrzel se - 1.
Navrh byl prijat - J. Fucikovi budou odpusteny clenske poplatky na prvni pololeti roku 2001 a bude mu umozneno pripojeni dvou PC do pocitacove site Strahov.


7. J. Knap vznesl dotaz jak se stavet k uzivateli, ktery za mesice leden i unor prekrocil traffic - uzivatel na svou obhajobu tvrdi, ze tu po oba mesice nebyl, ze treffic zpusobil jeho spolubydlici. Nelze akceptovat jeho navrh na zaplaceni dalsiho poplatku a registraci noveho uzivatele (principialne) - byl navrzen alternativni trest (B. Kurkova).


8. J. Knap pozadal pritomne o zavedeni ARP-firewallu a exportu informaci o sitovych kartach z DUSPS. Setkal se s problemem duplicitni registrace sitove karty. Tuto funkci DUSPS umoznuje pri pouziti klavesove zkratky shift+F3.


9. J. Knapovi se prihlasil zajemce o vytvoreni a spravu informacniho serveru tykajiciho se skolnich zalezitosti. V pripade, ze tento zajemce vytvori funkcni webove rozhrani a bude se o server starat budou mu odpusteny clenske poplatky.


10. Na realizaci projektu volebniho serveru urceneho pro volby adminu, televisoru atp. pracuje V. Pithart. Soucasny stav je k nahlednuti na adrese krava/v/, vysledek bude umisten na adrese volby.sh.cvut.cz.


11. M. Stusak informoval pritomne o konani konference Vysokorychlostni site ve dnech 21. a 22. 3. 2001 v Masarykove koleji. Vstup na tuto konferenci cini pro studenty 500,- Kc. M. Stusak navrhl moznost prispevku od klubu SH zajemcum o tuto konferenci - stanovit castku a tu rozdelit mezi pripadne zajemce. Problem odlozen na pristi jednani.


12. M. Stusak pozadal pritomne o nazor na dostavbu strukturovane site na poslednich dvou patrech bloku 3. Jednalo by se o investici ve vysi cca 200 000,- Kc. Take tento problem byl odlozen na neurcito, protoze stale neni vyjasnena situace ohledne financovani siti SUZem.


13. Predstavenstvo klubu SH delegovalo jednoho clena do Studentske samospravy Strahova. Delegovanym clenem je M. Stusak.


14. Predsedovi a pokladnikovi klubu SH byly predany klice od zasedaci mistnosti SSS v 1. mezipatre bloku 9. Dale byla predstavenstvu klubu prenechana jedna uzamykatelna skrin na materialy klubu SH.


Zapsala Nadvornikova Lenka 28. 2. 2001

MD5 hash tohoto zápisu je: 1bfa2839da015b2ca36f3981564608fd

Tato verze souboru txt/20010228.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.