Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 07.03.2001

#1,3,1,1,0,1,0,1,0,1,1

Přítomní:
předseda - A. Král
Zastupci bloku:
2 - P. Hummel
3 - T. Siegl, M. Štusák
4 - T. Liška
5 - M. Dobšíček
6 -
7 - J. Knap
8 -
9 - J. Šindelář
10 -
11 - S. Šmejkal
pokladník - B. Kurková
zapisovatel - L. Nádvorníková
hosté - Pohl Martin, Koloros Petr, Opekar Václav


1. IP statistiky - Přítomný P. Kolros projevil zájem o přebudování systému IP statistik. K vytvoření nových statistik se potřebuje podrobněji seznámit s celou problematikou a způsobem současným. V současné době na stejné problematice pracuje M. Medvecký, se kterým se dohodne na spolupráci. Konzultovat mohou s autorem současných statistik V. Opekarem.


2. DUSPS - V. Opekar informoval o průběhu zavádění a testování nového DUSP. Zatím je ověřen export DHCP a mailu, vytvořen export userů, ověřen firewall na FreeBSD. Dosud nenasazen DHCP a DUSPS findit (dělá K. Šrot).
Časový horizont: v pátek a v sobotu bude ověřen zbytek součástí, v úterý večer bude nasazen na stroj service. Pokud bude fungovat bez problémů, postupně se bude aplikovat celkově.


3. InstallFest - M. Pohl informoval o stavu příprav. Program je stanoven kromě tří přednášek, kreré nejsou stoprocentně obsazeny. Smlouva na pronájem menzy je v pořádku včetně zabezbečení, plakáty a www stránky jsou v pořádku. Nyní je nejvyšší prioritou zajistit hardware a konektivitu. Síť jako takovou postaví dobrovolníci z řad uživatelů. Konektivita bude zajištěna přes firewall (zařídí T. Liška). Stroj který bude připojen do sítě ČVUT je k dispozici na bloku 3. IP adresy domluví A. Král s panem Nováčkem. Pro vytvoření mirroru FTP je třeba zapůjčit disk min 45 GB (zařizuje K. Šrot). Dále by bylo vhodné zajistit velké logo Strahova a občerstvení.


4. A. Král informoval společně s M. Glončákem pana rektora o finanční situaci SU ČVUT a jejím řešení.


5. Zítra bude M. Gust nasazovat nový software u kterého hrozí dočasná nefunkčnost Corebuilderu. M. Gust slibil, že výpadek nebude delší než 1 minuta.


6. S. Šmejkal navrhl změnu hesla na switchích. A. Král ho vygeneruje a změní - ostatním předá osobně.


7. T. Liška se zmínil, že právě pracuje na Open LDAP - byl projeven zájem o vypracování dokumentace.


8. Inventarizace majetku - B. Kurková do příštího týdne vytvoří formuláře, do kterých se budou zaznamenávat věci k inventuře.


9. S. Šmejkal požádal o názor přítomné na problém s odpojením uživatele rouba na bloku 11. Tento uživatel byl odpojen za velký traffic. Ukradl IP adresu svého spolubydlícího a správce serveru mu povolil vyjímku v ARP firewallu + další podrobnosti o situaci na bloku 11. Bylo doporučeno odpojení do konce pololetí a výměna správce serveru.


10. S. Šmejkal vyslovil naději vkládanou do kandidáta na prezidenta SU T. Lišky ohledně zlepšení komunikace mezi jednotlivými studentskými organizacemi - AS, SU a samosprávy.


11. M. Štusák požádal přítomné, aby se do příští schůze zamysleli na budoucností sítě na Strahově a její výstavbě. Náklady na vybudování strukturované kabeláže je cca 600 000,- Kč na jeden blok bez započítání hlavních aktivních prvků.


Zapsala Nádvorníková Lenka 7. 3. 2001

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: f96ba6e13f0f1b2ecefe1b47787efb18

Tato verze souboru txt/20010307.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.