Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.03.2001

#0,2,0,1,1,1,0,0,2,3,1

Přítomní:
předseda - A. Král
Zastupci bloku:
2 -
3 - M. Štusák
4 -
5 - M. Dobšíček
6 - V. Dubský
7 - J. Knap
8 -
9 -
10 - K. šrot
11 - S. Šmejkal, L. Seidl
pokladník - B. Kurková
zapisovatel - L. Nádvorníková
hosté - Talíř Dušan, Opekar Václav


1. DUSPS - V. Opekar vysvětlil pomalejší nasazování a testování nového DUSPS. Stále ještě není vyřešen problém stability (řeši M. Leinweber), FindIt je funkční pouze omezeně - vyhledávání podle jména a počítače, nefunguje DNS. Zbytek problémů už byl vyřešen. Veškeré nedostatky by měly být vyřešeny do příštího týdne, kdy by mělo být ukončeno zavádění DUSP a celá záležitost by měla být uzavřena do konce měsíce (včetně restrikcí uživatelů).


2. M. Štusák informoval o přidělování finančních prostředků v rámci Fondu rozvoje vysokých škol. V tomto roce klub SH žádné prostředky od tohoto fondu nezískal. Pro rok 2002 je termín odevzdání návrhů do 22. 4. - jednotliví administrátoří předloží do příštího týdne návrhy.


3. Na minulém zasedání požádal M. Štusák o stanovení priorit rozvoje počítačové sítě na Strahově. Byly stanoveny následovně:
1) Strukturovaná síť na blocích
2) Centrální serverovna na bloku 8
3) Nová páteř
4) různé - nové servery atp.

4. Vzhledem k tomu, že admin bloku 4 byl zvolen prezidentem SU, je tato funkce volná. Na bloku 4 budou do konce týdne vypsány volby nového admina.


5. M. Štusák upozornil na to, že počítač share stále ještě není přemístěn na blok 1. Termín stěhování byl určen na pondělí ráno. A. Král dohodne na bloku 1 vše potřebné.


6. InstallFest - Stále ještě je volná přednáška o emulátorecha tisku. Je třeba sehnat dobrovolníky na stavění sítě v pátek a dále několik málo lidí na výpomoc v průběhu soboty a neděle. Technika zajištěna, fakturace řešit s T. Liškou. Logo klubu SH vytvoří B. Kurková, loga sponzorů dodají jejich zástupci. Bylo by vhodné pozvat novináře.


7. Bylo by vhodné umístit do zasedací místnosti magnetickou tabuli. M. Štusák zjistí nabídku trhu a předloží SSS návrh na její zařízení přes SÚZ.


Zapsala Nádvorníková Lenka 14. 3. 2001

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 4c675335f0f4f2cf661ef3afc803ca4c

Tato verze souboru txt/20010314.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.