Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.03.2001

#1,3,1,0,0,1,0,0,3,3,1

Přítomní:
předseda - A. Král
Zastupci bloku:
2 - P. Hummel
3 - T. Siegl, M. Štusák
4 - M. Šimon
5 -
6 -
7 - J. Knap
8 -
9 -
10 - M. Leinweber, K. Šrot
11 - S. Šmejkal, L. Seidl
pokladník - B. Kurková
zapisovatel - L. Nádvorníková
hosté - Opekar Václav


1. Představil se nový admin bloku 4 Marek Šimon, který byl zvolen po odstoupení T. Lišky (prezident SU ČVUT). Bude přidán do konference admins@sh.cvut.cz.


2. DUSPS - Dnes proběhlo testování DNS. Nový DUSPS je připraven k nasazení. Příští středu se začne používat.


3. Problémy sítě - A. Král řeší zásadní problémy konektivity Strahova s odpovědnými osobami - problematické jsou parametry LANE, zlobí Corebuilder. A. Král přednesl návrh na připojení Strahova optickým kabelem na Karlovo náměstí.

4. InstallFest - hodnocení - bylo přítomno mnoho lidí s vlastními počítači. Přednášky budou umístěny na www stránky. Hodnocení pozitivní. Kabely jsou k vyzvednutí v serverovně bloku 5.


5. T. Sielgl oznámil své odstoupení z funkce admina bloku 3. Na bloku budou vypsány volby, příští týden se představí nový admin.


6. Účetní klubu SH potřebuje shromáždit veškeré daňové doklady a seznam členů za uplynulý rok. T. Liška dohodne podrobnosti.


7. Stále trvají nejasnosti ohledně rekonstrukcí tří bloků na Strahově a s tím související financování nové sítě. Informace z různých zdrojů a časů si odporují. Bylo by záhodno získat konečné a písemné stanovisko k celé záležitosti - SSS, SU se budou snažit toho získat.


8. Před čtrnácti dny se měl ozvat nový webmaster Jindřich Recina. Bohužel tak neudělal. A. Král proto požádal přítomné, aby ho kontaktovali a připomněli celou záležitost.


Zapsala Nádvorníková Lenka 21. 3. 2001

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 5db8d1d33ba67fd369d029e79222063e

Tato verze souboru txt/20010321.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.