Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.03.2001

#1,3,1,1,1,1,1,0,3,3,1

Přítomní:
předseda - A. Král
Zastupci bloku:
2 - P. Hummel
3 - J. Recina, M. Štusák
4 - M. Šimon
5 - M. Dobšíček
6 - V. Dubský
7 - J. Knap
8 - P. Sedláček
9 -
10 - M. Leinweber, K. Šrot
11 - S. Šmejkal, L. Seidl
zapisovatel - L. Nádvorníková
hosté - Opekar Václav, Siegl Tomáš


1. DUSPS - objevila se zásadní chyba "cacheování" změn, resp. problém s ukádáním. Bohužel V. Opekar nemá potřebný volný čas, hlavní odpovědnost po něm přebere K. Šrot a M. Leinweber. Z důvodu nutné opravy se bude pro registrace nových lidí alespoň týden stále používat starý DUSPS. Nejaktuálnější je dopsat seznam kont a udělat update.
Otázky:
- Výpisy z účtu - chyba, proč výpisy nechodí není zjevná, pracují na tom technici E-banky. Transparentní účty v rámci celé SU ČVUT.
- Práva lidí - každý má práva měnit záznam určité přiřazené skupině. Televizoři mají přiřazen odpovídající sement (patro). Po zavedení do provozu si každý admin zařazení předělá ručně.
- Stěhování z bloku na blok, duplicita síťových karet - právo na přeřazení má nový admin dotyčného. Stávající admin nemusí být informován, při duplicitě síťovek řešit individuálně.
- Generování defaultních hesel - při vytvoření nového usera je vygenerováno heslo, které bude přístupné na jeho osobních stránkách.
- Identifikace neplatičů - přidávání parametru lidem, kteří síť neplatí bude mít v pravomoci jejich admin. Neplatiči budou označni dle výpisu z účtu.


2. J. Knap přednesl požadavek televizorů z jeho bloku na získání seznamu lidí na patech včetně pokojů. Dle mínění ostatních televizorům stačí znát jméno počítače a číslo pokoje. V novém DUSPSu budou mít televizoři právo vidět lidi ze svého segmentu (budou vyřazena rodná čísla). S tímto dotazem souvisí problematika registrace na úřadu pro ochranu osobních dat - S. Šmejkal psal M. Glončákovi, pošle to ještě T. Liškovi.


3. Odstupující admin bloku 3 představil svého nástupce Jana Recinu. Bude přidán do konference admins@sh.cvut.cz


4. J. Knap přednesl návrh na zřízení kontrolního testu pro uživatele. Stále častěji se totiž objevijí problémy neinformovanosti uživatelů o pravidlech používání sítě. Na toto téma proběhla diskuze se závěrem, že každý z administrátorů se zamyslí nad možným řešením testování, vymezení testované skupiny, realizace testování atp.


5. P. Sedláček informoval o upgrade serveru klokan.sh.cvut.cz, který proběhl. Bohužel se zapomnělo asi na polovinu služeb, které server poskytoval. částečně již jsou problémy vyřešeny a dále se řeší ostatní.


6. M. Štusák napíše žádost na SÚZ o prověření tras mezi bloky umožňujících natažení nové optické kabeláže - text žádosti bude konzultovat s A. Králem, který ji doručí.


7. M. Štusák vyslovil domněnku, že pro další rozvoj sítě na Strahově má klub SH nedostatečný adresný prostor. Následovala diskuze o potřebách klubu a o velikosti požadavku na ČVUT. Bude nutno sepsat projekt rozvoje počítačové sítě na Strahově.


8. Při návrhu nové páteřní sítě je potřeba brát zřetel na poksytování konektivity SUZu na koleje Podolí. V současné době používa SUZ mikrovlnné pojítko, na tomto stavu se nebude nic měnit.


9. A. Král informoval o výpadcích a podivném chování optické sítě dne 27. 3. 2001. V současné situaci není možné provádět zálohu, a to ani přes mikrovlnné připojení na Karlovo náměstí, ani přes případné PVC ukončené na Karlově náměstí. Důvodem jsou změny v síti PASNET.


Zapsala Nádvorníková Lenka 28. 3. 2001
Zápis opravil Antonín Král 02.04. 2001

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 0cd3c410b8e639fdf42613232a870725

Tato verze souboru txt/20010328.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.