Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.04.2001

#1,3,1,1,1,1,1,0,0,3,1

Přítomní:
předseda - A. Král
Zastupci bloku:
2 - M. Hnátek
3 - J. Recina, M. Štusák
4 - M. Šimon
5 - M. Dobšíček
6 - V. Dubský
7 - J. Knap
8 - P. Sedláček
9 -
10 -
11 S. Šmejkal, L. Seidl
zapisovatel - L. Nádvorníková
hosté - V. Opekar, J. Hlaváč, P. Hummel


1. Odstupující admin bloku 2 představil svého nástupce Martina Hnátka. Bude přidán do konference admins@sh.cvut.cz.


2. DUSPS - zavádění nové databáze bylo ukončeno. Jednotliví administrátoři přednesli několik otázek a připomínek:
- při vytváření konta je uživateli přiděleno automaticky heslo. Uživatel si toto heslo může zjistit na http://www.sh.cvut.cz/moje (rozpoznání dle IP přistupujícího počítače).
- změna hesla pro přístup do DUSPS je ve složce ADMIN
- byl pozorován problém s identifikací plateb: při více platbách z jednoho účtu v jeden den se zaznamenají jen některé platby
- export kont na FreeBSD stále nefunguje


3. Existuje možnost proplacení "síťovného" školou. K tomuto je potřeba doklad, který připraví A. Král s B. Kurkovou. Formulář bude obsahovat jméno, částku a období platnosti.


4. S. Šmejkal vznesl požadavek na uzemňující T-čka. Nikdo nezná řešení.


5. Síť na bloku 12. Vzhledem k plánované rekonstrukci elektrických rozvodů včetně strukturované kabeláže za 1.5 roku, je možné instalovat na blok 12 koaxiální síť. V souvislosti s tímto je třeba požádat ČVUT o přidělení dalších IP adres.


6. Inventarizace - do konce týdne by měl být vyroben Inventarizační formulář (B. Kurková). Skladníkem bude M. Leinweber a bude i členem likvidační komise.


7. Granty - do konce dubna je třeba podat návrh na grant od Fondu rozvoje vysokých škol. Bude podán projekt nové Gigabitové páteře, což je položka řádově 2 mil Kč. M. Štusák sepíše referát o IP telefonii a videokonferenci. A. Král podá žádost na ředitelství SUZ ČVUT o prověření teplovodných tras mezi bloky pro uložení optické kabeláže.


8. Rekostrukce bloku 8 - při přestavbě bloku 8 na buňkový systém bude strukturovaná kabeláž instalovaná ve zdech nikoliv v lištách. Serverovna je v projektu uvažována (bez klimatizace).


9. Admin bloku 3 požádal o investici na zatwistování 3. a 4. patra svého bloku. Následovala diskuze o možnostech využití finančních prostředků klubu s ohledem na plánované rekonstrukce. M. Štusák udělá rozpočet nákladů na twist jednoho patra včetně aktivních prvků. V této souvislosti se také hovořilo o možnosti zakoupit klubu měřák na kabely a možnostech jeho zapůjčení.


10. Na newsech se objevila rozsáhlá diskuze ohledně serveru share.sh.cvut.cz. Následovala debata o možnostech jeho přemístění a řešení jeho problémů. Vzhledem k tomu, k čemu počítač share slouží nepatří jeho optimalizace mezi priority klubu.


Zapsala dne 11. 4. 2001 L. Nádvorníková

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 3f40039274055775301cea083673969f

Tato verze souboru txt/20010411.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.