Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.05.2001

#0,3,1,1,0,1,0,0,1,3,1

Přítomní:
předseda - A. Král
Zastupci bloku:
2 -
3 - J. Recina, M. Štusák
4 - M. Šimon
5 - M. Dobšíček
6 -
7 - J. Knap
8 -
9 -
10 - M. Leinweber
11 S. Šmejkal, V. Pithart
zapisovatel - L. Nádvorníková
hosté - M. Medvecký


1. Část představenstva se dostavila se zpožděním kvůli účasti na přednášce o elektronickém podpisu. Na přednášce bylo přítomno cca 80 lidí. Další přednáška za 14 dnů bude o elektronickém obchodě. Před oficiálním začátkem schůze odešel J. Knap a M. Leinweber přemístit počítač share na blok 7, který o něj projevil zájem.


2. S. Šmejkal opět žádal přidělení adresného prostoru pro blok 12. Teoreticky je třeba 2 x 32 IP adres. Bloku 12 bude přidělena dolní čvtrtina ze sítě 147.32.127.


3. S. Šmejkal žádá změnu stanov klubu SH - konkrétně definice bloku. Jedná se o sloučení bloků 11 a 12. Bude projednáno později.


4. Pro nově zřízenou studovnu na bloku 11 požádal S. Šmejkal o přidělení dvou terminálů z majetku klubu. Toto mu bylo povoleno. Fyzická realizace získání terminálů a jejich přenesení na blok 11 je třeba dohodnout s T. Liškou, který má klíče od místnosti s terminály.


5. Stále probíhají jednání o vztahu SU ČVUT a SÚZ. Je v plánu schůzka zástupců školy, SÚZ a SU ČVUT. V současnosti se čeká na vyjádření prezidenta SU T. Lišky k termínu možné schůzky.


6. Na minulé schůzi admins dostal M. Štusák za úkol vyrvořit skupinu pro jednání se SÚZ ohledně možností zatwistování celého Strahova - projednání techniky twistování. Tato skupinka zatím nebyla vytvořena, čeká se, co přinese schůzka mezi SÚZ, školou a Studentskou Unií.


7. M. Štusák informoval o dalším vývoji ohledeně rekonstrukce bloku 8. Na patře bude 28 pokojů = 56 obyvatel (původně 76.. Proto budou investice na zatwistování nižší, než je cena určená dle twistu na patře standartního bloku.


8. A. Král jednal s firmou IBM a Sun o poskytnutí výkonného počítače pro potřeby klubu. Tyto firmy jsou nakloněny spíše servisnímu využití tohoto počítače než studijnímu - je třeba vymyslet projekt na jeho využití. Následovala debata o možnostech a potřebách klubu. Návrhy byly tyto: cache (M. Medvecký prověří, zda SQuit funguje na Solarisu; centrální řešení mailů; internetové vysílání ČT2 se zdrojem signálu ze satelitu; zřízení IRC serveru.


9. M. Medvecký přednesl hardwareové požadavky na nový stroj pro cache.sh.cvut.cz - náklady se pohybují kolem 27 000,- Kč bez DPH. Současný problém je výkonová nedostatečnost - procesor, pamět, malý diskový prostor. Problematika byla odložena až po prostudování možností počítače nabízeneho Sunnem. M. Medvecký udělá alternativní kompletní návrh nového PC včetně disků i s cenou.


10. M. Šimon navrhl, aby byl vytvořen link news.sh.cvut.cz na localnews.sh.cvut.cz. Tento návrh byl podpořen.


11. V zasedací místnosti je umístěna nová magnetická popisovatelná tabule. M. Štusák navrhuje další vybavení této místnosti - počítačem a dataprojektorem. Případné připojení na internet je třeba probrat s adminem bloku 9.


12. V. Pithart požadoval častější update DNS. Následovala diskuze jak časté jsou updaty opravdu potřeba. Problematika bude dořešena v konferenci admins.


Zapsala dne 2. 5. 2001 L. Nádvorníková

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: a76df43c409c9cb604c0f27cbd27a73b

Tato verze souboru txt/20010502.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.