Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.05.2001

#1,2,0,1,0,0,1,0,1,2,1

Přítomní:
předseda - Antonín Král
Zastupci bloku:
2 - Martin Hnátek
3 - Jan Recina, Michal Štusák
4 -
5 - Miroslav Dobšíček
6 -
7 -
8 - Petr Sedláček
9 -
10 - Michal Leinweber
11 - Standa Šmejkal, Libor Seidl

Hosté - M. Medvedsky, T. Siegl, Aleš Tomáš


1. Jan Recina přednesl problém generování kont zasloužilým lidem.
2. Jan Recina přednesl problém s uživateli, kteří mají maildrop na server,
avšak home adresář mají na jiném bloku.
3. Host ALEŠ TOMÁŠ se zajímal o možnost poskytnutí konektivity
pro ubytované členy ULTIMATE FRISBEE ve formě internetové kavárny.
- Termín konání ULTIMATE FRISBEE 8.-14.7.2001.
- Odpovědí mu bylo, že připojení nám poskytuje škola, a že je tedy nutno
oficiální cestou požádat školu (nejlépe přes OVC ČVUT, u Ing. Navrátila).
4. A. Král podal informace o průběhu pátečních jednání o páteři
s lidmi z rektorátu a OVC. Závěr je, že by se mohla část páteře vybudovat
v rámci celoČVUTního projektu 1GB páteře.
5. Bylo dohodnuto, že do VIP budou zařazeni HUMR, ČERVEŇÁK, a dále, že
VIP se nebude vztahovat na současné adminy.
6. Bylo dohodnuto, že 30.6.2001 budou vyřazeni z DUSPS všichni, kteří do tohoto
data nepodepíší souhlas pro manipulaci s osobními údaji.
7. Byla zmíněna možnost, aby uživatelé mimo SH mohli poslat podepsaný souhlas s
manipulací osobních dat poštou.
8. Byl vznesen požadavek na DUSPS GUI o přidání "Seznam VIP" a "Seznam
odpuštěných členských příspěvků" v každé (pod)oblasi.
9. S. Šmejkal vznesl problém s nemožností zrušit konto uživatele z jiného
bloku na svém serveru. Je tak blokováno zrušení/převod celého serveru.
10. Objevila se myšlenka centrálního logovacího serveru (pomocí SYSLOGD).
- A. Král sloučil funkci budoucího logovacího serveru s centrálním zálohováním.
- Realizace zatím odložena až do vyřízení reklamace HDD z FTP serveru.
11. T. Siegl vznesl prosbu o přidání FreeBSD na FTP. Akceptováno.

Zapsal dne 16. 5. 2001 Libor Seidl

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 3a1bd3db374be09fd7a5a0d542035bd1

Tato verze souboru txt/20010516.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.