Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 06.02.2002

Datum: 06.02.2002
Zapsal: Antonín Král, není zapisovatel, poznámky k průběhu
Zastupci bloku:
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?
6 - ?
7 - ?
8 - ?
9 - ?
10 - ?
11 - ?

1. Revize sazebníku postihů
To: S.Smejkal@sh

2. Centrální serverovna
To: M.Stusak@sh, Jan.Recina@sh

3. Publikační systém pro www - sekce novinky řízena databází.
To: P.Danihelka@sh

4. Nastavi expiraci příspěvků v popelnici na 1 mesíc
prověřit, zda některé skupinu u nás, které byly zřízeny pro potřeby jiných
kolejí jsou stále potřeba
To: M.Taborsky@sh

5. Rozbor zátěže cache.sh
To: M.Medvecky@sh

6. InstallFest
* možnost pořádání na MK
* odloženo

7. Vyhlášení projektu na výstvabu optické páteře
* zadání do května
* výběrové řízení do června
* stavba do října
* Hlasování:
Přítomno: 6
Pro : 6
Proti : 0
Zdrželo : 0
CRC : OK
Výsledek: Návrh byl přijat

8. Skupiny pro rešení páteře
Legislativní - Šmejkal, Táborský, Aksamít
Technická - Štusák, Sedláček, Gust, Kozlovský

9. Inventarizace menzakam.sh
To: M.Simon@sh

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: d8e5c7f13eddb33f9e498e1e7bc6da0b

Tato verze souboru txt/20020206.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.