Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.02.2002

Datum: 27.02.2002
Zapsal: Antonín Král, není zapisovatel, poznámky k průběhu
Zastupci bloku:
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?
6 - ?
7 - ?
8 - ?
9 - ?
10 - ?
11 - ?

1. návrh nového sazebníku:

* zneužití serveru: věř. práce až 2 mesíce
* traffic: 1 měsíc až 6 měsíců
* hack apod. : 2 měsíce až inf

Traffic - automatické odpojování podle IPStat DUSPSem. Admin může
povolit nadlimit.

2. diskuse nad službami, které musí poskytovat server/router:

* server: POP3, IMAP, POP3-SSL, IMAP-SSL, SSH, TELNETD-SSL, SNMP, SMTP,
FTP, (HTTP), NFS-server, GATED/ZEBRA
synchronizován pomocí NTP
* router: SMB, DHCP-relay, MROUTED, GATED/ZEBRA, FIREWALLING
synchronizován pomocí NTP

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 739c476f515f1de4642d1fe04b9d2dc3

Tato verze souboru txt/20020227.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.