Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 20.03.2002

Datum : 20.03.2002
Zapsal: Antonín Král, není zapisovatel, poznámky k průběhu
Zastupci bloku:
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?
6 - ?
7 - ?
8 - ?
9 - ?
10 - ?
11 - ?

1. Projednání půjčky klubu DK Net
* do října půjčit 40kKč, odsouhlaseno datum vrácení - 01.11.2002
* loni vybrali na začátku semestru 70kKč
* Hlasování:
Přítomno: 7
Pro : 7
Proti : 0
Zdrželo : 0
CRC : OK
Výsledek: Návrh byl přijat
* nemají konto, převod odložen
* UPDATE: 02.04.2002 částka převedena na 99970110/2400

2. Open Weekend
* návrh termínu a diskuse nad tématy
* zajištění místnosti 256, zajištění sítě

3. Blok 9 žádá nákup 6x Micronet ESW 16 porů cena za kus 7kKč
* Hlasování:
Přítomno: 7
Pro : 6
Proti : 0
Zdrželo : 2
CRC : OK
Výsledek: Návrh byl přijat

4. Přístup do centrální serverovny bude řízen pokladničkovou metodou jako v
Rádiu Strahov

5. Blok 11 - informovali o tom, že prázdninová rekonstrukce se bude nejspíše
týkat pouze topení nikoli rozvodů

6. BackBone - Šmejkal se vzdává vedení adm skupiny, odsouhlasen Aksamít


MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 5ae092bfe781e8ef0611fc53fb781385

Tato verze souboru txt/20020320.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.