Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.03.2002

Datum: 27.03.2002
Zapsal: Antonín Král, není zapisovatel, poznámky k průběhu
Zastupci bloku:
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?
6 - ?
7 - ?
8 - ?
9 - ?
10 - ?
11 - ?

1. Půjčka na pokrytí dluhu Pivovaru Prazdroj vzbiknuvší při Gaudeámu.
* Výše půjčky: 70kKč
* Splatnost: 31.12.2002
* Hlasování:
Přítomno: 6
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželo : 1
CRC : OK
Výsledek: Návrh byl přijat

2. Půjčka na pokrytí nákladů na vedení účetnictví (Orálkovi) ve výši 30kKč
* Výše půjčky: 30kKč
* Splatnost: 30.06.2002
* Hlasování:
Přítomno: 6
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželo : 1
CRC : OK
Výsledek: Návrh byl přijat

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: bcd778dea7d047609d06547db27d1d9c

Tato verze souboru txt/20020327.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.