Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 10.04.2002

#3,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1
Datum: 10.04.2002
Zapsal: Antonín Král, není zapisovatel, poznámky k průběhu

Prezence:
Předseda: Antonín Král
Zastupci bloku:
2 - Marin Hnátek, Miroslav Janda
3 - Jan Recina
4 - Marek ©imon
5 - Miroslav Dobąíček
6 -
7 -
8 -
9 - Michal Medvecký
10 - Michal Leinweber
11 - Stanislav ©mejkal

ftp: Jakub Římek
hosté: Vejdělek Jiří, Michal ©tusák

1. Stroj na projekt VoIP
* Hlasování:
Přítomno: 8
Pro : 8
Proti : 0
Zdrľelo : 0
CRC : OK
Výsledek: Návrh byl přijat

2. Souhlas s výzvou
* Hlasování:
Přítomno: 8
Pro : 7
Proti : 0
Zdrľelo : 1
CRC : OK
Výsledek: Návrh byl přijat

3. Blok 2 - přestěhovat servrovnu do místnosti 245
z bloku 11 dostanou monitor

MD5 hash tohoto zápisu je: 2301cc302c29f91867b2f4ffd3aea0ca

Tato verze souboru txt/20020410.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.