Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.05.2002

#2,1,1,0,0,2,0,1,1,1,1
Datum: 22.5.2002
================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Miroslav Janda (MiJa)
3 - Jan Recina (Johny5)
4 - Marek Šimon (Pletiplot)
5 -
6 -
7 - Pavel Matěja (AX)
8 -
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Leinweber (McLei)
11 - Stanislav Šmejkal

Osob s hlasovacím právem: 8

Hosté:
Michal Štusák (Štusimor)
Michal Medvecký (Misko)

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----
Centrální serverovna

1. Peníze na nákup HW do nové servrovny: (přednesl Jan Recina)
- mediaconvertor : 12,5 kKč
- police : konečná suma není známá
- monitor 17'', klávesnice: 6 kKč

hardware : cca 20 kKč
spotřební věci: cca 10 kKč
==========================
celková suma: cca 30 kKč

2. Hlasování o uvolnění financí na centrální serverovnu:
Osob s hlasovacím právem: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
Openweekend

- přístup do 256ky
- kontaktní osoba
- předání a vracení klíčů

- zabezpečení učebny mimo přednášku
- zabezpečení agenturou? -> najmou agenturu

- zahraniční přednášející
- proplacení letenek
- ubytování (určit přesné termíny ubytování osob)

- řešení Mironet přednášky (Zastudena)
- příslib přednášky Mironetu
- doba trvání : asi půl hodiny
- čas : před Pecinou

- ochranné známky
- registrace ochranné známky na Openweekend, Silicon hill
- registrace logo SH

- trička Openweekend
- předpokládaný náklad : 200 triček
- nákupní cena trička : 75 kč
- výroba matice na jeden vzor : 600 .. 800 kč podle barev ( asi 3 vzory )
- potisk jednoho trička : 30 kč
-> výrobní náklady: 200*(75+30) + 3*700 = 21210
- prodejní cena trička : 150 až 200 kč
-> pravděpodobná získaná suma : 150 * 200 = 30000

3. Hlasování o výrobě triček OW:
Osob s hlasovacím právem: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

4. Hlasování o ochranné známce Openwekend:
Osob s hlasovacím právem: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

- pořizování záznamu
- způsob pořízení : v jednání (Mironet, kameraman, televize)
- uchování záznamu :
- pevný disk: realVideo / MPEG
- kamerový záznam na S-VHS
- potřeba zjistit stav záznamové techniky v 256ce ( zvuk! )
- způsob záznamu slide : kamera ?
- vysílání záznamu : kapacita uživatelů cca 100 lidí

-----
Páteř

5. Návrh osob na komisi na otvírání obálek:
- Medvecký
- Šmejkal
- Král

Návrh osob na hodnotící komisi:
- Michal Štusák
- Miroslav Janda
- Antonín Král
- Jan Recina

Hlasování o složení otvírací komise:
Osob s hlasovacím právem: 6
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Hlasování o složení hodnotící komise:
Osob s hlasovacím právem: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

6. Předvedení návrhu struktury páteřní sítě: (Štusák)
- řešení záruky na prvky
- náčrt struktury sítě
- centrální úroveň (centrální box Cisco - základ $55.000 , 2x8 port $20.000)
- bloková úroveň (blokový box Cisco cca $10.000)
- patrová úroveň (24 portový 10x100mbit + 2x1000mbit = $2.000)
- celková cena na jeden blok: 1,6 MKč ?

Hlasováni o návrhu - 120.000 kč na nákup Cisco 3550-24-SMI
Osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 7eb85b8203c1e0fab2a32ef39b906f5a

Tato verze souboru txt/20020522.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.