Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 29.05.2002

#3,1,1,0,0,2,0,0,1,1,1
Datum: 29.5.2002
================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek, Miroslav Janda (MiJa)
3 - Jan Recina (Johny5)
4 - Marek Šimon (Pletiplot)
5 -
6 -
7 - Pavel Matěja (AX)
8 -
9 -
10 - Michal Leinweber (McLei)
11 - Stanislav Šmejkal

Osob s hlasovacím právem: 7

Hosté:
Marek Rudolf (Ruik) - B10
Michal Medvecký (Misko) - B9
Jakub Římek (James) - B5

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

------------
1. Přijetí nových stanov klubu SH

Hlasování o příjetí nových stanov:
Osob s hlasovacím právem: 7
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
Volební systém

2. Vyřešit kdo naprogramuje volební systém, zadá se to jako projekt.
Řešení VS má starosti Standa Šmejkal.

----
3. Volby na bloku 11

Hlasování: volby na bloku 11 jako řádné volby podle nových stanov
BOD ZRUŠEN

-------
4. Promíjení členských příspěvků

Admini smí prominou členský příspěvek 10 lidem kteří mu na bloku pomáhají se sítí.
Admin má příspěvek promin automaticky. Seznam osob předloží předsedovi SH, platí od 1.7.

Hlasování o tomto usnesení:
Osob s hlasovacím právem: 7
PRO: 5
PROTI: 1
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----------
5. Otvírání obálek s nabídkami uchazečů a stavbu páteře

Zítra (30.5.2002) proběhne otvírání obálek s nabídkami.

Hlasovaní aby zapisovatel byl Michal Medvecký
Osob s hlasovacím právem: 7
PRO: 6
PROTI: 1
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
6. Projekt páteřní síť

Antonín Král přednesl některé potencionální problémy (ČSTV),

----

Získáno zasíťováni do učebny 256 v rámci OpenWeekendu.

-----

7. Řešení zahraničních přednášejících na akci Openweekend.

Trička na akci Openweekend budou dostupná až po akci. Zájemci si budou objednávat trička
v době konání akce a obdrží je později.

Řešení problémů s klíči od učebny 256. Klíče budou k dispozici v brzké době.

Návrh na příští Openweekend: začít s řešením problému místností, sponzorů a ostatních věcí
s větším předstihem než tentokrát aby se předešlo problémům.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: bc2af207b510a4558f61b1c5d22fe867

Tato verze souboru txt/20020529.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.