Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.06.2002

#2,1,1,0,0,2,0,1,1,1,1
Datum: 19.6.2002
================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Miroslav Janda (MiJa)
3 - Jan Recina (Johny5)
4 - Marek Šimon (Pletiplot)
5 -
6 -
7 - Pavel Matěja (AX)
8 -
9 - Lukáš Církva (KUKy)
10 - Michal Leinweber (McLei)
11 - Stanislav Šmejkal

Osob s hlasovacím právem: 8

Hosté:
Jakub Římek (James)
Michal Medvecký (Misko)
Petra Bendová,
Michal Štusák (Štusimor)
Pavol Lupták (Wilder)

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----------
Návrh projektu: Vysokorychlostní distribuce dat v lokální síti pomocí služeb
FTP, NFS, Samba (řešitelé Miroslav Janda, Jiří Chaloupka)

share.sh.cvut.cz

-----------
1. Projednání stav centrální serverovny

Zatím není:
- monitor, klávesnice, myš
- je potřeba dát tam switch
- klimatizace (potřeba zvolit typ klimatizace)
ostatní věci tam jsou

Je potřeba udělat seznam lidí kdo tam chce stroj (vyluxovat stroj, popsat komu patří ...)
- cache
- service
- ipstat
- www

Klíče a kódy od centrální serverovny
- komu
- umístění záložního nouzového klíče

---------
2. Návrh možné změny dodavatele hardware pro SH místo THD
(McLei nahlásil konec funkce exlusivního zajišťovatele HW pro SH)

Návrh dodavatele:
- cena
- vysledovat velikost sortimentu
- reklamační postup

Karma
Monina

Potřeba navrhnout člověka, který bude sledovat aktuální ceny a dostupnost hardware
- níže uvedená osoba

Navrhnout nového zajišťovatele hardware pro SH
- Johny5 se přihlásil jako dobrovolník

Potřeba vyřešit předání a umístění centrálního skladu HW

V případě potřeby HW se domluva provede v konferenci Admins

-------------
3. Service.sh.cvut.cz - Potřeba nového hardware (přednesl Pavol Lupták)

- nasazení filtru spamu nelze na současné konfiguraci provést

Aktuální stav:
- 2x100MHz Pentium
- 2x512MB SCSI disk

Potřebná konfigurace:
- Lupták dodá požadavky

Filtrovací software umožňuje:
- kompletní zachycení rozpoznaného spamu na základě rozličných hodnotících algoritmu
- označení rozpoznaného spamu určitým způsobem a řešení na blocích zvlášť

Otázka: co z toho vlastně chceme (zachycení / označení)?
- asi kompletní zachycení

Po upgrade bude možné nasazení antiviru na service
- potřeba vybrat antivir

-------------------
4. Veverka (a ostatní routery na bloku 11) - Nedostačující HW, projekt čmeláci

Nedostačující hardware strojů na bloku 11
- potřeba upgradovat routery

Projekt Čmeláci na B11 (přednesl Šmejkal) - potřeba upgradovat
- Athlon 1700
- 256MB RAM
- 80GB disk
- floppy, case...

Celková cena 20697 s DPH .. Johnyho konstanta => 25 tisíc.

Hlasovaní o nákupu hadrware:
Osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Aktuální stroj čmeláci přejde na nový router

----------
5. Úprava právních předpisů pro používaní kont SU (navrhl Medvecký)

Vyřešit problém při propůjčování kont cizím osobám
Vyřešit nějak problém tunelování intranetu mimo SH

Zakotvit to nějak do řádu

----------
6. Zálohování - Potřeba dořešil plošné centrální zálohování

----------
7. DUSPS - Na koho to hodit

--------
8. IPV6 - No problem. Zkouška proběhla - čekáme na adresní prostor, pak můžeme drandit.

----------
9. Páteř - Zjištění aktuálního stavu

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: a0d87145a27b96d8b4c879cba9062a83

Tato verze souboru txt/20020619.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.