Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.06.2002

#3,1,1,0,0,2,1,1,1,1,1
Datum: 26.6.2002
================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Miroslav Janda (MiJa), Martin Hnátek (Hnot) - dorazil později
3 - Jan Recina (Johny5)
4 - Marek Šimon (Pletiplot)
5 -
6 -
7 - Pavel Matěja (AX)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Leinweber (McLEI)
11 - Stanislav Šmejkal, Petra Bendová

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Michal Štusák,
Jakub Římek (James) - správce FTP
Michal Medvecký (Misko) - správce cache

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

---------------------
1. Investice do páteře

Otázka síťování jednotlivých bloků, nákup prvků

Sešla se komise a vylezla z toho nabídka dvou, resp. jedné relevantní firmy
- nabídka Sytel (bude dodána do konference Admins) - 750kKč s DPH
- je možné že se bude muset kopat mezi B01 a B05 - 150kKč
- taktéž možné další nákady na výkop mezi B02 a B01

Hlasování o započetí jednání s vítězem konkurzu (Sytel s.r.o.):
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Hlasování o grupě která bude projednávat případné změny ve stavebním plánu:
- Anotnín Král (vedení)
- Johny5
- Štusák
- Stanislav Šmejkal (sekretářka)

Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 8
PROTI: 1
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Hlasování:
Zástupce investora:
- Antonín Král
Zástupce zástupce investora:
- Stanislav Šmejkal

Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

---------------------
2. Centrální serverovna (přednesl Johny5)

Centrální serverovna je poměrně připravena.
Začnou se tam přemísťovat stroje
- kamelot
- cache

Nedoporučuje se okenní klimatizace, není vhodná pro serverovny
Vhodnější bude střešní klimatizace
- očekávají se asi tři nabídky, dvě firmy jsou ochotné zdarma přijet nainstalovat zařízení
- nabídky budou sděleny do konference admins

Firmy ochotné přijet a shlédnou situaci a nabídnout řešení:
- LAKA - OZ - www.laka.cz, Pha 10, Žitomírksa 1
- Klimafil s.r.o. www.klimafil.cz, Praha 10 , 100 00, Slunečná 2

-----------------------
3. Vysokorychlostní distribuce dat v lokální síti (share - MiJa)

Návrh: dva stroje pro realizaci služby
- navržená cena za jeden stroj 44 kKč s DPH v provedení bigtower
- sestava pevných disků 20 kKč (5x80 na jeden stroj v RAID 5 + bootovací)
- konfigurace bude sdělena do konference Admins

(McLei psychicky nevydržel a odešel, hlasu schopných 8)
(přišel amdin bloku 2, který má MUTEX na hlasovací právo s MiJou)

Celková účinná částka: 104406 Kč cca. 120 kKč

Hlasování o realizaci projektu Vysokorychlostní distribuce dat v LS:
(pokud se technická realizace ukáže jako možná)
Maximální investice do projektu 120kKč
Osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

--------------
4. Návrh na odvolání admina Josefa Šindláře (Jones) bloku B09 (přednesl Šmejkal)

Hlasování o odvolání admina bloku 9 - Josefa Šindeláře
Osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: NEPŘIJATO

=> odvolání se neuskutečnilo

(Tonda vyndal z kapsy mrkev a jal se ji konzumovat :-))))

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 80e1ead98a95a4d31645ff0bd8790b2d

Tato verze souboru txt/20020626.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.