Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.10.2002

#2,3,1,1,1,2,1,2,0,1,1
Datum: 2.10.2002
=================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Miroslav Janda (MiJa)
3 - Jan Recina (Johny5), Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Marek Šimon (Pletiplot)
5 - Mirek Dobšíček (Elf)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - Pavel Matěja (Ax)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Jiří Mísař (Šmolda)
10 -
11 - Stanislav Šmejkal

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Pavol Lupták (Wilder) - service
Michal Medvecký (Miško) - ipstat
Jakub Římek (James)
Pavel Danihelka (mrpaja)

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----
1. Půjčka firmě DK-Net

Hlasování o posečkání firmě DK-Net s vrácením půjčky, reps. vrácení poloviny dlužné
částky (20tis) a platba zbytku dlužné částky (20tis) příští únor 2003:

Hlasování o posečkání:
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 8
PROTI: 1
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Vyhořelý v SCSI řadič v IPStatu (Miško)

Návrh: změna stroje i technologie IPStatu - termín: ASAP

-----
3. Menzacam

Došlo ke zmizení kamery i počítače na kterém byl provozován menzacam.
V současné době probíhá zjišťování jak ke ztrátě došlo a jaké budou následující kroky.

Návrh na nákup nového zařízení - počítač a kamera.
Problém instalace je v neexistující místnosti ve které byl počítač umístěn, plus neochota
instalace kabelových rozvodů do zrekonstruované menzy.

Zvažování zda provést opětovnou instalaci stroje, pokus o hnaní SUZ k odpovědnosti
za ztrátu stroje(?)

-----
4. SHARE - Aktuální stav není příliš dobrý :-)

Hardware je kompletně k dispozici a v pořádku.
Konfigurace software není až tak snadné.

Stroje fungují, samba a FTP taky, NFS zatím mimo provoz.
Spojení mezi mašinama není zatím funkční.
V současné době probíhají na obou strojích střídavě testy.

Doladění stroje proběhne v několika následujících týdnech, doufejme.
Potřeba doprogramovat nějaké drobnosti.

------
5. Páteř - SUZ souhlasil s výstavbou.
Realizace má proběhnout do 1 měsíce od zahájení včetně výkopových prací.
Přibližný termín realizace do konce listopadu.

-------
6. Service (Wilder)

Situace je přibližně stejná jako na konci předchozího semestru.
Návrh na nákup nového 36GB SCSI disku - přibližná suma 11 tis. Kč.
Na novém serice běží SpamAssasin - vyhodnocuje heuristicky přišlé maily:
- skoruje maily podle různých hodnotících algoritmu
- při současně nastavené hodnotě skore je 99% pravděpodobnost že se jedná o spam
Sanitizer:
- odřezává nebezpečné binární přílohy z mailů čímž snižuje pravděpodobnost virové nákazy

------
7. Nákup a změny hardware (Johny5)

Vypočtené ceny nového hardware:
IPStat: s IDE diskem a 256MB RAM za 30 tis.
Service: 40 tis. Kč

Hlasování o nákupu hardware pro IPStat:
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Hlasování o nákupu hardware pro IPStat:
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Možná výměna procesoru mezi čt1 (1.4GHz) a new ipstat (2GHz)

-----
8. Žádost o přípoj klubu na bloku 11 pouze do strahovské sítě

Možné připojit ho pouze v případě, že nebude mít přístup mimo strahovskou síť.
Je třeba zvážit zda je to právně možné.

------
9. DUSPS - Vyhořela deska.
Jedná se o záruční servis. THD se vzpírá nahradit, ale má smůlu.
Bude provedena reklamace.
V současné době se použije stará deska a procesor (433MHz) z původního share.

Je třeba dořešit záležitostí licencí na Sybase.

Zjistit jaký je stav s autorskými právy na DUSPS - patří škole nebo komu (McLei, Camel)?
Řešení tohoto problému se přenechá nějaké právně vzdělané osobě

------
10. Zálohovací stroj

Bude nejspíše realizován za použití některých komponent z původního share
Disky budou také asi z původního share, jeden přejde do DUSPSu

-------
11. Support SH

Projekty:
- nejsou lidi kteří mají na starosti projekty a realizaci dalších věcí
- musíme udělat seznam projektů a věcí, který je potřeba realizovat
- seznamy publikovat a požádat studenty o zapojení do realizace

Návrh:
- uspořádat setkání se studenty a předložit stav věcí
- přijmout případné aktivisty na dané činnosti


-------
12. Stav vedení a správy majetků SU - Současný stav je dosti povážlivý.

Návrh:
- zřízení servisní organizace, která bude realizovat projekty zadané SU a zajišťovat
účetní a právní odpovědnost za správu majetku SU
- kompletní převedení administrativní činnosti na danou organizaci
- rozhodovací funkce zůstane na SU

-------
13. Odvolání admina bloku 6 - Vladimír Dubský (Jaron) (navrhl Johny5)

Hlasování o odvolání admina bloku 6
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Admin bloku 6 byl podle stanov SU odvolán.

Hlasování o pověření Josefa Jaroše dočasnou správou bloku 6
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Josef Jaroš se stává dočasným správcem bloku 6, nemá ale hlasovací právo.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: c4c313cf8a67a82ad3a8decf3766f460

Tato verze souboru txt/20021002.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.