Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 10.10.2002

#2,2,1,0,0,2,0,1,1,1,1
Datum: 10.10.2002
=================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Miroslav Janda (MiJa)
3 - Marin Cajthaml (Von Schau)
4 - Marek Šimon (Pletiplot), Danihelka
5 -
6 - Petr Sedlák
7 - Pavel Matěja (AX)
8 -
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Leinweber (McLei)
11 - Stanislav Šmejkal

Osob s hlasovacím právem: 9

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

------------
1. Návrh na doplnění schopností DUSPSu (Pletiplot)

U uživatele bude uvedeno kde se nachází jeho HOME adresář.
Bude uvedeno číslo bloku na kterém se jeho adresář nachází.
Předělaní exportních skriptů na passwd.

-----------
2. Problém se strojem server-y (Šmejkal)

V současné době existuje velké množství neaktivních kont.
(Vypadá to že nám v nejbližších deseti letech dojdou UID ;-)
Na to navazuje následující bod.

------------
3. Rušení nepoužívaných uživatelských kont

Vymyslet systém rušení uživatelských kont nepoužívaných déle
než daná hodnota. Navrhuje se uplynutí jednoho roku.

Absolventi:
Po dostudování chce aby zůstávalo konto v platnosti delší dobu
(na požádání uživatele). Navržená doba je pět let od ukončení
studia (AntraX to doprogramuje do DUSPSu).

------------
4. Menzacam - Menzacam se našel :-)
což je dobrá zpráva. Počítač byl vrácen i s kamerou ve funkčním stavu.

Umístění do menzy je možné, ale ne na původní místo. Alternativní
místo je nad vchodem do menzy, směr záběru na vstup do restaurace.
Počítač by se nacházel v přilehlých kancelářích. Potřeba přípojit
to jiným než bílým koaxiálním kabelem, kvůli estetice :-)

Plánuje se nový "šokový systém" trvalého vydávaní jídla, takže
nebude již třeba monitorovat stav front, které se teoreticky měli
v průběhu dne zmenšit až vymizet (teoreticky).

Volba zda je kamera žádána bude nejspíš přidána do hlasovacího
systému zřízeného na servu volby.sh.cvut.cz v rámci voleb adminů.

------------
5. Nábor aktivních studentů (Šmejkal - již zmíněno minule)

Plánuje se schůzka se studenty - uživateli sítě, aby se jim
předložila situace a zjistilo se jak se k situaci postaví. Buďto
se postaví, nebo se to bude muset řešit nějak jinak.

------------
6. Návrh na počítačovou studovnu na bloku 11 a 12

Vybavení studovny 4mi počítači slabší konfigurace, které budou
dispozici studentům a k nim jeden server - výkonnější stroj.
V místnosti bude uživatelům dostupná tiskárna.
Přístup by měl být umožněn studentům ČVUT na magnetický průkaz.

------------
7. Seznam uživatelsky přístupných serverů v DUSPSu

Spousta strojů které žádné služby neposkytují jsou evidovány jako
uživatelské servery, je tedy třeba tento stav napravit.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: d1e68ec2abded2c6b425afebecd8add7

Tato verze souboru txt/20021010.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.