Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.10.2002

#3,3,0,1,1,2,1,1,1,1,1
Datum: 16.10.2002
=================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Miroslav Janda (MiJa), Martin Hnátek (Hnot)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau), David Šišlák (Dejv)
4 -
5 - Mirek Dobšíček (Elf)
6 - Josef Jaroš (Yaro) - bez hlasovacího práva
7 - Pavel Matěja (AX)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Leinweber (McLei)
11 - Stanislav Šmejkal

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Michal Medvecký (Misko)
Rudolf Marek (Ruik)
Petra Bendová
Michal Táborský
Jakub Římek (James)
Pavla Tryhubová (Palačinka)

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

------
1. Páteřní síť a twistování bloků

Akce je v podstatě připravena. Firma která bude dělat páteř
oznámila datum zahájení akce 14.10.2002.
Zatwistování bloku bude vyžadovat pracovní síly, buďto se použijí
studenti, nebo se využije firma. Je otázka jestli jsou studenti
schopni sami udělat celý blok. V případě najmutí firmy bude dost
peněz tvořit jejich práce, ale ztráta se částečně kompenzuje
odečtením DPH. Bude třeba udělat průzkum co mohou jednotlivé
firmy nabídnout.

Cena za blok: cca 630 tisíc Kč
Alternativní varianta (výrobky nerenomovaných firem): cca 430 tis.Kč

------
2. Klub na jedenáctce - zapojení do sítě SH

Z minulého jednání: Byla podána žádost o zapojení klubu na B11
do strahovské sítě (pouze po ní). Fajsal se chce stát členem SU
a využívat strahovskou síť. Nebude moci používat služeb jako
je cache, localnews ap. Připojení mu bude sloužit pouze k tomu,
aby si zákazníci mohli uploadovat hudbu na požádání.
Všechno ostátní mu bude v podstatě zakázáno.

Hlasování: Žádost o připojení do sítě SH
PRO: 3
PROTI: 1
ZDRŽELO: 5
CRC OK

VÝSLEDEK: NEPŘIJATO

Žádost nebyla účastníky admins schválena.

------
3. Přetěžování cache

Uživatel přetěžoval cache nadměrným množstvím otevřených spojení
a přenášel data, která nebyly ani zdaleka studijního rázu.
Byl varován a následně zablokován. Pravděpodobně bude odpojen.

------
4. Chybný disk v cache

V cache se vyskytly chyby na jednom ze odkládacích disků.
Bude odeslán na reklamaci.

------
5. Žádost o prominutí členského příspěvku

Na bloku 5 zažádal zasloužilý televizor Robert Vála o prominutí
členského příspěvku za dlouholeté podílení se na budování struktury
sítě na svém bloku.

Hlasování o prominutí poplatku osobě: Robert Vála
PRO: 0
PROTI: 5
ZDŽELO: 4
CRC OK

VÝSLEDEK: NEPŘIJATO

------
6. Navržení ing. Tomáše Lišky (FOX) do stavu VIP

Byl podán návrh na udělení statutu VIP osobě: ing. Tomáš Liška

Hlasování o udělení stavu VIP:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

------
7. Žádost a upgrade stroje localnews (přednesl Táborský)

Současný stroj přestává zvládat zatížení. Situace v současné
době není kritická, ale začíná se projevovat v kritických
dobách značně velkým zatížením systému a špatnou, čí žádnou
odezvou. Do budoucna je třeba zřídit nový stroj. Přesná
žádaná konfigurace zatím nebyla uvedena.

------
8. OFFTOPIC: Návrh dodat ještě nějaký disk do share (Táborský)

Důsledek: můžeme machrovat s tím že máme TERA STROJ :-)

Což je ale hláška mimo, protože skutečná kapacita v share
je v současnosti celkem 1.1TB ;-}

------
9. Akce: uživatelská slezina (Šmejkal)

Plánována akce zhruba za 14 dní. Je třeba probrat program
setkání s uživateli, jakým směrem se bude ubírat diskuze.

Bude třeba změnit současný stav vedení, koordinace
a přebírání zodpovědnosti za materiály, majetek a práce
prováděné v organizaci SU.

Pro hladký průběh celé SU by bylo třeba mnohem většího
počtu lidí, kteří v současné době nejsou a pokud nebudou,
bude se to muset řešit jinou sílou (placenou), což také
bude mít za následek zvýšení členského příspěvku.

Studentům budeme muset předložit projekty k realizaci.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 369ba2288eafc3716b48762be3c28e34

Tato verze souboru txt/20021016.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.