Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.10.2002

#2,3,1,1,0,2,0,0,0,0,1
Datum: 23.10.2002
=================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Miroslav Janda (MiJa)
3 - Jan Recina (Johny5), Martin Cajthamlj (Von Schau)
4 - Marek Šimon (Pletiplot)
5 - Mirek Dobšíček (Elf)
6 -
7 - Pavel Matěja (Ax)
8 -
9 -
10 -
11 -

Osob s hlasovacím právem: 6

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-------
1. Zavedení moderované skupina v newsech

Zavede se nová skupina info.sh-net.oznameni, která bude moderována. Pravidla
info.sh-net budou změněna tak, ze umožní kladení dotazu souvisejících se SH
sítí a odstraní se povinnost čtení (která je tedy pouze v pravidlech news,
nikoliv v pravidlech klubu). Bude zavedena povinnost uživatelů číst skupinu
info.sh-net.oznameni, k čemuž bude vytvořen web interface pro neznale newsu.

Hlasování o zavedení nové moderované skupiny news:
Osob s hlasovacím právem: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Požadavek na upgrade desítky + zebra (McLei, Kuky)

McLei podal žádost na nákup nového hardware do serveru desitka. Následně
přišel stejný požadavek na server zebra. Požadavek se překládá na další
jednání admins.

Navazuje další bod.

-----
3. Částečný protinávrh či doplnění předchozího bodu (Tonda)

Pořízení poněkud centrálnějšího silnějšího stroje, na kterém budou běžet
služby obecnějšího rázu (mail, www atp.). Ten by byl umístěn v CS a byl
centrálně spravován a udržován.

-----
4. Nové stroj na newsy

Situace byla aktuálně vyřešena jinak.
Další jednání odloženo na příště.

-----
5. Strukturování bloků

Zítra se dostaví zástupce firmy, který provede odhad, jak bude na kterých
blocích instalace proveditelná. Budou vytipovány bloky, na kterých bude
možno aktuálně provádět rekonstrukci síťové instalace.

Na to navazuje problém dlouhodobého financování rekonstrukcí, které není
při současné výší příspěvku možné, vzhledem k pořizovacím nákladům plus
náklady na udržování aktuálního chodu ostatních bloků.

-----
6. Schůze se studenty

Naplánována je schůzka se studenty na příští týden. Studentům budou
předloženy jednotlivé varianty rozpočtů SU a jejich dopad na následnou
výši členského příspěvku.
Jednotlivý členové představenstva SU by měli přednést uživatelům svoje
představy a požadavky na budoucí období.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 0ed43dcbd464324cf661ef7463d9f4e8

Tato verze souboru txt/20021023.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.