Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.11.2002

#3,2,1,3,1,3,0,1,3,1,1
Datum: 27.11.2002
=================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot), zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - David Kovař (DD), zástupce Pavel Matěja (AX)
8 -
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Dušan Bláha - televizor 4.p B9
Zbyněk Strnad - B5
Michal Štusák - B3
Jan Recina - B3 + CS
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Pavel Danihelka - webmaster
Miroslav Janda (MiJa)
Marek Šimon (Pletiplot) - exadmin B4
Michal Táborský (WHiZZ)
Dušan Havlík - B9
Marek Fikrle - mananažer pro rozvoj SU
Michal Gust

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta


-----
1. Připojování notebooku za maškarádu k vlastnímu počítači

Od uživatele přišel dotaz, zda by si mohl do sítě připojit navíc kromě
stolního počítače ještě svůj notebook a to prostřednictvím maškarády.
Chtěl by si takto umožnit snazší přenášení dat přímo na notebook.
Jednalo se, zda by se měla tato možnost plošně povolit, ale tato
možnost byla zamítnuta.
Výjimka je možná pouze jako odměna za práci studenta pro klub.

-----
2. Schvalování seznamu osob se statutem VIP

Z databáze byl vygenerován aktuální seznam osob se statutem VIP
a byl prozkoumán, zda jsou všechna jména na něm aktuální:

Tyto osoby mají a nadále budou mít status VIP:
(čísla pokojů již nemají jiný význam než historický)
- Albrechtová Pavla 7/436 VIP
- Biško Martin 5/326 VIP
- Červený Martin 8/0 VIP
- Dryák Aleš 8/0 VIP
- Fučík Jindřich 4/503 VIP
- Gust Michal VIP
- Kačer Martin 5/539 VIP
- Klaus Jaroslav 11/329 VIP
- Liška Tomáš 4/506 VIP
- Opekar Václav 8/000 VIP
- Pičman Martin 3/0 VIP
- Pouzar Karel 5/301 VIP
- Siegl Tomas 3/36 VIP
- Štusák Michal 3/126 VIP
- Třešňák Milan 8/311 VIP
- Vokáč Aleš 10/424 VIP

Na místě byli do stavu VIP navrženi:
- Antonín Král
- Michal Leinweber

Hlasování o schválení seznamu 18ti VIP osob:
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Jednací řád schůze admins

Zástupce bloku dvě připravil novou verzi jedna jednacího řádu.
Bude zaslána do konference admins a schválena na některém z příštích
zasedání.

-----
3. FTP cluster NYX (přednesl Medvídek)

Je vypracován projekt, který si klade za cíl realizovat FTP cluster
pro snadnou výměnu dat mezi uživateli pracující na běžném protokolu FTP
a umožnující uživatelům transparentní přístup k souborům z mnoha různých
serverů prostřednictvím tohoto clusteru. Ten bude na základě aktuálních
seznamů dat na ostatních serverech dodávat uživateli data z pro něj
nejvýhodnějšího zdroje.

V současné době se našla osoba, která je schopná systém naprogramovat.
Žádné finanční nároky na projekt v současné době nejsou.

-----
4. Nezávislé připojení bloku 11

Blok 11 je v současné době připojen přes blok 10. Je žádoucí aby byl
tento blok připojen do centrálního switche. To také bude až se dokončí
budování nové páteře a tím se uvolní mediaconventor, který se přesune
na blok 11.

-----
5. Drobné problémy s poplatky

Byl prominut příspěvek členovi, který ho již na toto období zaplatil.
Uživatel by rád dostal svůj příspěvek zpět - Tonda ho vyřídí.

Pletiplot upozornil, že nemůže nalézt v systému platbu od svého uživatele.
Tuto platbu dohledá AX. Další osoba omylem zaplatila dvakrát, bude mu vráceno.

-----
6. Projekt realizace QoS (přednesl Ondřej Bezucha (Andrew))

Nabídl se, že realizuje tuto funkci jako projekt. Momentálně to však není
na většině bloků vzhledem ke sdíleném médiu (koax) technicky možné.
Projekt se bude realizovat až to bude technicky možné, tj. po rekonstrukci.

-----
7. Připojení sportovní části bloku 12

Student, který již je členem SH a zaplatil příspěvek na tento semestr,
se přestěhoval na blok 12, který nepatří mezi koleje ČVUT a tudíž ho
ani jiné studenty ČVUT bydlící na tomto bloku nelze do sítě připojit,
protože klub SH nemá dohodu s nájemcem prostor a nemůže nijak zasahovat
do infrastruktury budovy. Zmíněnému členovi bude vrácen jeho příspěvek
a bude ukončeno jeho členství v klubu. O připojení do sítě musí žádat
pronajímatele prostor, ve kterých je ubytován.

-----
8. Ustavení komise pro rozpočet

Měla by se sestavit schvalovací komise na rozpočet rekonstrukce SH.
Navržené osoby:
- Stanislav Šmejkal
- Michal Táborský
- Ondřej Lukáč
Pokusíme se další osoba získat z řad uživatelů.

Uvažovalo se o pokusu provést rekonstrukci z jiných zdrojů, než ze
zdrojů získaných zvyšováním členských příspěvků. Problém je ovšem
v tom, že jaksi jinými zdroji nedisponujeme. Záležitosti kolem
rozpočtu rekonstrukce jsou stále předměte jednání.

-----
9. Sitel předal vyhotovenou páteř.

Je zajímavé, že zakončení optiky má nekrytý vršek a je tedy nebezpečí
ze by do těchto zakončovacích prostor vnikla nečistota. Je možnost
zakoupit na tyto konce jisté krycí plastové krabičky, které ovšem
vyjdou zhruba na 24tis Kč.

Sitel může dodat tyto krabičky, zároveň mu bude zadáno dotažení vláken
na bloky 3 a 9.

Hlasování: 57 tis.Kč na dotažení optiky na bloky 3 a 9
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Hlasování: investice 24tis Kč na krabičky
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 1
PROTI: 3
ZDRŽEL: 6
CRC OK

VÝSLEDEK: NEPŘIJATO

Zakrytí zakončovacích bodů bude provedeno alternativní metodou.

-----
10. Poruchy funkčnosti pevných disků ve stroji Cache

Odcházejí disky IMB, které se v současném umístění přehřívají.
Je třeba zakoupit vhodný rackový case a do něj disky umístit.

Cena: cca. 18 tis. Kč na tento case
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
11. Inventarizační komise

Inventarizační komise sestavila požadavky na rozběhnutí procesu
inventarizace na kolejích SH.
Potřebný hardware na provedení inventarizace je:
- čtečka čárkových kódu
- notebook
- bezpečnostní zámky

Hlasování: celková suma potřebná na výkon inventarizace je cca. 60 tis. Kč
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

------
12. Studovna na bloku 5

Nákup několika drobností, které chybí k realizaci projektu studovny.

Hlasování: uvolnění financí cca 4.5 tis.Kč na dovybavení studovny
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
13. Aktivními páteřní prvky

Navrhované aktivní prvky na novou páteř:

do centrální serverovny Cisco - cca. 205725 Kč bez DPH
jeden metalicky 100baseT - 8121 Kč bez DPH
1000 LX ILA - 40962 Kč
2950T-24 - 26655 Kč
-----------------------------
Celkem suma: 282 tis bez DPH

Náklady na blok 3: 200 tis. s DPH

Náklady na blok 9: 25 tis. s DPH

Další prvky za 45 tis. s DPH

Celková potřebná částka je cca 630 tis. Kč s daní.

Hlasování: uvolnění celkově 630 tis. Kč na aktivní prvky
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: ac19d40d7feed670ad2122fab5da8865

Tato verze souboru txt/20021127.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.