Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 04.12.2002

#3,1,1,1,1,0,1,1,3,1,1
Datum: 4.12.2002
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Pavla Tryhubová

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot), zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 -
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Michal Medvecký (Misko), správce cache - B9
Ondřej Lukáč, poradce rozpočtové komise
Michal Táborský, newsmaster
manželé Nejedlí, B7
Zbyšek Strnad, B5
Alladdin, B6

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
1. Jednací řád zasedání admins
2. Přístup centrály vedení SU do databáze DUSPS
3. Openweekend
4. Rozpočtová komise
5. Funkce pokladníka SH
6. Ochrana zástupců klubu proti různým typům napadení
7. Tvorba subsítí - maškaráda
8. Nákup hardware na stroj DUSPS
9. Změna vedoucího procesu inventarizace

-----
1. Jednací řád zasedání admins

Jednací řád byl zaslán do konference admins a byly k němu uvedeny různé připomínky.
Některé podrobnosti ještě nejsou dořešeny. Bude ponechán k diskuzi ještě další týden.

-----
2. Přístup centrály vedení SU do databáze DUSPS

Centrála vedení žádala a právo čtení údajů z databáze DUSPS. Zástupci centrály žádají
tento přístup jako možnost kontroly údajů a aktuálních stavů věcí.

Členové této centrály:
Blanka Nejedlá
Petr Nejedlý
Petra Bendova
Stanislav Šmejkal
Marek Fikrle
Antonín Král

Hlasování aby byl cetrále povolen přístup na čtení:
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Tonda Král přidělí členům centrály tyto pravomoci.

-----
3. Openweekend

Přípravy jsou v plném proudu a zatím vše probíhá bez problémů. Bude potřeba
časem uvolnit finance na zajištění akce (trička, sborník a další).
Misko dodá informace o potřebné sumě.

-----
4. Rozpočtová komise

Vznikla rozpočtová komise. Existuje několik návrhů rozpočtů rekonstrukce sítě na SH.
Je třeba správně rozvrhnout plán investic a z toho odvíjející se plán zvyšování
členských příspěvků a následný harmonogram rekonstrukce.

-----
5. Funkce pokladníka SH

Blanka Nejedlá nechce nadále vykonávat funkci pokladníka SH z osobních důvodů.
Hodlá ukončit svoje působení ve funkci v nejbližším možném termínu. Zatím souhlasila
s tím, že se pokusí setrvat ve funkci po dobu nezbytně nutnou pro nalezení náhrady.

-----
6. Ochrana zástupců klubu proti různým typům napadení

Uvažovalo se, zda by se nedalo nějakým způsobem vyřešit případné napadení zástupců
klubu uživateli, jelikož byly zaznamenány případy nejenom slovního ale i fyzického
napadení. Problém je, že tato situace se nedá řešit žádnou úpravou stanov, jelikož
se jedná vetšinou pouze o porušení pravidel slušného chování a to nelze regulovat.

-----
7. Tvorba subsítí - maškaráda

Bylo by dobré vymyslet nějaký účinný způsob jak zamezit nebo předejít tvorbě těchto
subsítí, které se pravděpodobně budou po zvýšení členského příspěvku vyskytovat
častěji než dříve. Bohužel technické řešení tohoto problému neexistuje.

Zároveň na bloku 2 není dostatek volných IP na připojení regulérních uživatelů, je
tedy třeba vyřešit jak tyto uživatele zapojit. V tomto případě by zase bylo použití
subsítí vhodné, ale z celkově se nejedná o vhodné řešení. Věc se bude řešit půjčkou
IP z rozsahu přiděleného jinému bloku.

-----
8. Nákup hardware na stroj DUSPS

Návrh konfigurace:
1x023224 ASUS P4B533-E, P4, i845E, DDR, ATX
1x013118 CELERON 2GHz 128c s478 BOX
1x201071 Graf karta
1x631010 Intel ether express
1x093535 512MB DDR RAM PC300, CL2
1x112033 Seagate 80GB U-ATA133, 7200ot
1x371609 SONY CD-ROM 52x OEM
1xRack Chase 4"U, 60 + kolejnicky + 350W zdroj

Celková cena : cca 30.000,-

Hlasování a uvolnění financí 30 tis Kč:
Osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
9. Změna vedoucího procesu inventarizace

Jan Recina (Johny5) odstoupil z funkce vedoucího procesu inventarizace.
Na tuto funkci se dobrovolně přihlásil Petr Sedláček (PetE).


--------------------------------------------------------------------------------
Ověřovatelé tohoto zápisu budou zástupci bloku 7 a 8


________________ ________________ ________________
zástupce bloku 7 zástupce bloku 8 zapisovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 9e4ec1df4b0da01ad123734bd5090340

Tato verze souboru txt/20021204.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.