Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.12.2002

#3,2,1,3,1,2,0,0,3,1,1
Datum: 11.12.2002
=================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot), zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - zástupce David Šišlák (Dejv)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - zástupce Pavel Matěja (AX)
8 -
9 -
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Tomáš Cigánek, uživatel blok 10
Ondřej Lukač
Michal Táborský
Michal Medvecký, správce serveru porn.bat
Zbyšek Strnad

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
1. Jednací řád zasedání admins (přednesl Martin Hnátek)
2. Automatická obnova seznamu plateb v databázi DUSPS
3. Přístupnost konference admins na webových stránkách
4. Uvedení seznamu osob s odpuštěnými členskými příspěvky ve výroční zprávě
5. Průzkum postoje uživatelů k rozvoji a fungování sítě
6. Rozpočet rekonstrukce sítě -> výše členského příspěvku
7. Zřízení stroje běžícího na platformě Windows.NET

-----
1. Jednací řád zasedání admins (přednesl Martin Hnátek)

Prostřednictvím konference admins se vytřídily jednotlivé problematické body
v jednacím řádu a na místě bylo rozhodnuto o následujících sporných bodech:

Článek 2, bod 4: Volba předsedy klubu
Návrh na předsedu klubu muže být podán kterýmkoliv z přítomných členů
představenstva. Hlasování o daném kandidátovi bude tajné. Na jeho přijetí
je třeba souhlas alespoň dvou třetin představenstva. Nebude-li kandidát
přijat, bude navržen jiný kandidát.

Článek 3, bod 1: Vyhlášení stavu nouze
Kterýkoliv ze členů představenstva má právo v případě potřeby vyhlásit stav
nouze. Členové představenstva se musí za těchto okolností sejít v nejkratší
možné době, ale nejpozději 24 hodin.

Bylo by dobré navrhnout a realizovat pro případné nouzové stavy funkční hlasovaní
prostřednictvím elektronické pošty/webu respektive jinou elektronickou formou.

Také se řešilo, zde je potřeba zavádět v jednacím řádu neveřejnou část jednaní.

Kompletní znění jednacího řádu bude posláno do konference a schváleno na příštím
zasedání admins.

-----
2. Automatická obnova seznamu plateb v databázi DUSPS

Osoba pověřená naprogramování daného úkolu nemůže nadále na problému pracovat.
Stanislav Gráf uvedl, že zajistí náhradní osobu, která daný úkol provede.

-----
3. Přístupnost konference admins na webových stránkách

Byl zprovozněn přístup do konference admins pomocí webového rozhraní.
Je třeba ustanovit, zda bude do této konference volný přístup.

Hlasování aby konference admins NEBYLA volně přístupná na webových stránkách SH:
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Konference nebude volně přístupná přes webové rozhraní.

-----
4. Uvedení seznamu osob s odpuštěnými členskými příspěvky ve výroční zprávě

Vzhledem k rozsahu tohoto seznamu nebude přímo uveden v této zprávě, ale pouze
odkaz na webovou stránku.

-----
5. Průzkum postoje uživatelů k rozvoji a fungování sítě

Michal Táborský vytvoří do vánoc anketu pro uživatele a ta bude v papírové
formě několika určenými osobami předložena vybraným uživatelům na každém bloku.
S přihlédnutím k této anketě bude představenstvo rozhodovat o vyšší členského
příspěvku na příští období.

-----
6. Rozpočet rekonstrukce sítě -> výše členského příspěvku

Stále ještě není zcela jasný rozpočet rekonstrukce struktury strahovské sítě.
Michal Táborský vytvořil alternativní variantu rozpočtu a vypočetl náklady
a následnou výši členského příspěvku na příští semestr.

Na grémiu 12.12.2002 bude předložena požadovaná výše poplatku.

Hlasování: Jaká bude navržená výše členského příspěvku na zítřejším grémiu:
Osob s hlasovacím právem: 9

Suma 900 Kč
PRO: 3
PROTI: 5
ZDRŽELO: 1
CRC OK

Suma 800 Kč
PRO: 5
PROTI: 2
ZDRŽELO: 2
CRC OK

Zachovat současný stav:
PRO: 1
PROTI: 8
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: BUDE NAVRHOVÁNA SUMA 800 Kč

-----
7. Zřízení stroje běžícího na platformě Windows.NET

Uživatel Roman Mik z bloku 4 je schopen vyjednat s firmou Microsoft bezplatné licence
na realizace technologie Windows.NET a návazné technologie, je pouze třeba zajistit
stroj na kterém to poběží. Ideální stav by byl kdyby firma Microsoft poskytla také
hardware na tento projekt. Zároveň je třeba zjistit, zda bude a tyto technologie
zájem mezi studenty, tedy má-li smysl se problematikou zabývat.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 71281fcfd28e6e9b4e5e9b9fb9070a9c

Tato verze souboru txt/20021211.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.