Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.12.2002

#2,1,1,1,1,0,1,1,3,1,1
Datum: 18.12.2002
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Pavla Tryhubová

Zástupci bloků:
2 - zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 -
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Alladdin
Jan Recina (Johny5) - správce CS

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
1. Jednací řád zasedání admins
2. Výhledávání na webových server v doméně ČVUT
3. Informační leták o zvýšení členského příspěvku
4. Výroční zpráva
5. Inventarizace
6. Připojení bloku 11 na páteř

-----
1. Jednací řád zasedání admins

Volba předsedy s tajným hlasováním, alespoň 2/3 hlasů, opakování až do zvolení.
Krizový stav - schůze do 24h.
Elektronické hlasování stále nedořešené - na zvláštní předpis.

Konečné schválení proběhne po vánocích.

-----
2. Výhledávání na webových server v doméně ČVUT

Projekt systému, který bude indexovat a prohledávat webové servery v doméně ČVUT.
Potřebné náklady jsou cca. 13 tis Kč s DPH.

Hlasování: Uvolnění financí 13 tis Kč na projekt webového vyhledávače.
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
3. Informační leták o zvýšení členského příspěvku

Leták byl prezentován ve dvou variantách. Vybrána vhodnější varianta.

-----
4. Výroční zpráva

Je třeba dopracovat informace o hospodaření SU pro výroční zprávu.

-----
5. Inventarizace

Proces inventarizace přejde na Petra Sedláčka.

-----
6. Připojení bloku 11 na páteř

Operace se plánuje v brzké době. Technicky je to už v současné době proveditelné,
záleží pouze na dostupnosti aktivních prvků a firmware do nich.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 4a33599646ec982068206f738cc098a8

Tato verze souboru txt/20021218.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.