Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.01.2003

#1,3,1,2,1,0,1,1,3,1,1
Datum: 15.01.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Pavla Tryhubová (Palačinka)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau), zástupce David Šišlák (Dejv)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 -
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Jindřich Fučík - zasloužilá osoba
Antonín Král - ex-předseda
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Michal Medvecký - blok 9, cache, ipstat, ..
Petr Štefko - blok 3
Zbyšek Strnad - blok 5
Procházka Radek - návštěva
Pavel Matěja (AX) - blok 7
Jan Recina (Johny5) - správce CS
Miroslav Janda (MiJa) - blok 2, správce share
Ladislav Dokutil (Alladdin) - blok 6
Michal Táborský - newsmaster
Petr Nejedlý (Neník) - blok 7, OW

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----
1. Přišla faktura za aktivní páteřní prvky

Tato investice již byla schválena a materiál je už fyzicky nainstalován.
Vzhledem k momentálnímu stavu představenstva (není předseda klubu) je
třeba, aby zástupci bloků znovu schválili zaplacení patřičné částky.

Hlasování: Zaplacení částky 515 tis. Kč. za páteřní prvky.
Osob s hlasovacím právem: 8 (zatím nedorazil blok 8)
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Podmínky pro volbu předsedy klubu Sillicon Hill

Je třeba definovat požadavky na nového předsedu klubu SH.

Tonda sepsal činnosti, které vykonával a vypadá to, že potřebujeme dost
schopného člověka nebo více lidí, aby to vůbec zvládali.
Byla dána všeobecná výzva (i na newsy), že se hledá nový předseda klubu
a jaké by měl zhruba splňovat požadavky.

-----
3. Rozpočet SH na rok 2003

Rozpočet na rok 2003 pro SH není ještě pevně stanoven, do té doby se nebudou
provádět žádné investice.

Každý zástupce bloku dodá požadavky na nákup zařízení ve třech různých kategoriích:
1) nezbytně nutné
2) důležité
3) volitelné

Tento seznam obdrží rozpočtová komise a stanoví na základě aktuální situace,
kolik financí bude uvolněno do jednotlivých kategorií (od nejvyšší dolů).

Do konce týdne zástupci bloků zašlou požadavky emailem na rozpocet@su.cvut.cz

Týká se to i správců serverů a majetku klubu obecně (sklad atp.).

Do 14 dnů bude stanoven rozpočtovou komisí stanoven finální rozpočet.

Správa financí je komplikovaná činnost, mělo by se vypracovat komplexnější řešení.

-----
4. Openweekend (Miško)

Skončilo call for papers. Bylo vybráno pět osob, které rozhodnou, jaké příspěvky
budou do vlastní akce vybrány (Miško, Wilder, Bobek, Ruik, Nenik).

Shání se člověk na správu webu OW. Palačinka člověka dodá.

Je třeba schválit určitou finanční podporu pro podporu akce Openweekend.
Budou se vyrábět trička, sborník a konat soustředění přednášejících O.
Další finance budou třeba na pokrytí manipulačních činností v rámci akce.

-----
5. Výroční zpráva (od Bobka)

Bobek vytvořil výroční zprávu klubu SH za rok 2002.

Hlasování: Schválení obsahu a uveřejnění výroční zprávy (RC1)
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
6. Krizové elektronické hlasování

Hledá se osoba, která by navrhla a případně realizovala systém umožňující
elektronické hlasování v krizových případech - tzn. kdy představenstvo musí
rozhodnout o dané věci neodkladně, protože jinak by hrozily ztráty na životech
nebo na majetku.

Medvídek se toho ujme.

-----
7. Jednací řád (Michal Gust)

Jednací řád už se dotočil konferencí admins a je třeba jeho znění schválit.
Zdá se, že jeho čas ještě nenadešel.

-----
8. Vyřizování nákupu pro klub

Johny5 zpracuje návrh systémů pro zadávání požadavků na nákup materiálů
a jejich schvalování.

-----
9. Inventarizace a skladování

Proces inventarizace započal výměnou zámků na všech serverovnách. Je třeba všechen
materiál v těchto místnostech zaevidovat do databáze. Zástupci jednotlivých bloků
mají mít k dispozici seznam materiálu na bloku, který bude zaevidován.

Zástupci bloků podepíšou převzetí zařízení na svém bloku. Navíc je třeba určit osoby,
které budou mít do jednotlivých místností přístup. Je žádoucí maximálně zpřehlednit
přístup osob do místností.

Centrální skladování - potřebujeme místnost na skladování materiálů, který není
aktivně využíván pro provoz sítě. Následně se tento materiál bude třídit podle toho,
zda je funkční a nadále použitelný.

-----
10. Volná místa

Hledají se osoby:
- programátor na proces inventarizace
- dobrovolníci na přepisování faktur (podle Standy je jich už dost)
- účetní

-----
11. Kontrola funkčnosti oficiálních emailů

Pletiplot na tom pracuje ...

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 3d6beb5ce52452e124f5f6d98e013392

Tato verze souboru txt/20030115.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.