Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.01.2003

#1,1,1,1,1,0,1,1,3,1,1
Datum: 22. 1.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Pavla Tryhubová (Palačinka) - pozn.: má pouze 1 hlas

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka) - viz. poznámka výše
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 -
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Michal Medvecký (Mišk0) - správce serveru porn.bat
Michal Táborský (WhiZZ) - newsmaster
Miroslav Janda (MiJa) - blok 2
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Petra Bendová - blok 11
Jan Recina (Johny5) - správce CS
Ladislav Dokutil - Alladdin, blok 6
Mirek Dobšíček (Elf) - blok 5
Radek Procházka - blok 7
Pavel Matěja (AX) - blok 7
Zbyšek Strnad - blok 5

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Body programu:
0. Ověření předešlého zápisu
1. Volba předsedy klubu
2. Hlasování o osobách místopředsedy a účetní
3. Jednací řád - připomínky a návrhy
4. Inventarizace
5. Rozpočet - pojištění majetku atd.
6. Sklad nepoužívaného HW
7. Proplacení faktury za lyžiny do racku (bod zrušen)
8. Ošetření vztahu uživatele a jeho admina ve stanovách klubu SH / pravidlech sítě SH
9. Moderovaná skupina sh-net
10. Servery cache.sh.cvut.cz a proxy.felk.cvut.cz
11. Centrála Studentské Unie žádá klub SH o půjčku

-----
0. Ověření předešlého zápisu

Zapisovatel pro změnu zapomněl dodat zápis z minula. Sám se pokáral a situaci napravil.
Příště si už snad dá pozor.

-----
1. Volba předsedy klubu

Do konference přišly dvě kandidátky: MiJa a mutli-kandidát Miško&Ruik&Borland
Žádní další kandidáti se do začátku hlasování nepřihlásili.

První přednesl svoji představu MiJa. Jeho kandidátní mail přišel do konference.
Druhý prezentovali svoji představu Miško&Ruik&Borland, též mailovali do konference.

Hlasování: Udělat volbu nového předsedy tajnou.
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 6
PROTI: 2
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: Volba bude tajná.

Hlasování: Hlasování o dvou kandidátech na předsedu klubu SH.
Kandidáti: MiJa
multi-kandidát Miško&Ruik&Borland
Osob s hlasovacím právem: 9
Počty hlasů:
MiJa: 2
multi-kandidát Miško&Ruik&Borland: 6
Neplatných hlasů: 1 (neuveden žádný kandidát)

VÝSLEDEK: Byl zvolen multi-předseda Miško&Ruik&Borland
Pozn.: Podle stanov musí být předseda jen jedna osoba, tou je nyní Michal Medvecký.

-----
2. Hlasování o osobách místopředsedy a účetní

Hlasování: Jako místopředseda klubu SH navržen Borland.
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: Místopředseda je Tomáš Borland Valenta


Hlasování: Navržena Petra Bendová jako účetní klubu SH.
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: Účetní klubu SH je Petra Bendová

-----
3. Jednací řád - připomínky a návrhy

Finální verze ještě jednou odeslána do admins, řádně přečtena a snad konečně
schválena na příštím zasedání admins.

-----
4. Inventarizace

Na blocích 2, 5, 6 již inventarizace a předání klíčů úspěšně proběhlo.
Ostatní bloky kromě 8 a 7 mají zinventarizováno, ale ještě neskončilo
zpracování údajů a nedošlo k předání klíčů.

Jako výsledek inventarizačního procesu je seznam přítomného majetku,
inventarizační zpráva a předávací listiny plus podepsané listiny odpovědnosti.

-----
5. Rozpočet + pojištění majetku atd.

Je třeba zajistit pojištění na majetek klubu. Marek Fikrle se zavázal najít
pokud možno optimální pojištění na místnosti a majetek v držení klubu.

-----
6. Sklad nepoužívaného HW

Místnost na provoz hlavního skladu je k dispozici a bude v dohledné době uvolněna
na bloku 11. Zatím se ještě vyklízí. Tato místnost je ale nedostačující. Bude
třeba zajistit místnost větší. V záloze snad ještě jedna místnost na bloku 11 je.

O místnost se bude starat skladník, bude od ní mít klíče a zajišťovat k ní přístup.
Tato místnost umožní odstranit veškeré nepatřičné věci ze serveroven.

Palačinka má jednu osobu, která s dalšími osobami zajistí vytřídění materiálu ve skladu.

-----
7. Proplacení faktury za lyžiny do racku

Bod zrušen, nový předseda jíž má pravomoci na provedení platby.
Schválení proplaceni faktury 13.835,- - 6x Lyziny pro 19''/ 600mm rack

----
8. Ošetření vztahu uživatele a jeho admina ve stanovách klubu SH / pravidlech sítě SH

Do stanov musí být pevně vymezena pravidla a povinnosti uživatelů a zároveň také
pravomoci admina.

Medvídek žádal o řádné podchycení vztahu admin - uživatel ve stanovách
a uvedení bodu, že uživatel musí dodržovat pravidla slušného chování.

----
9. Moderovaná skupina sh-net

Systém je vymyšlen a bude zprovozněn jakmile bude naprogramované patřičné rozhraní.
Osoba na naprogramovaní systému je k dispozici.

-----
10. Servery cache.sh.cvut.cz a proxy.felk.cvut.cz

Stroj cache v poslední době nestíhá vyřizovat požadavky uživatelů a projevuje známku
snížené výkonnosti. V případe že stroj selže tak to odnese i server proxy.felk.
Je třeba řešit zálohu stroje cache. Buďto z naší strany vyjdeme vstříc správci
stroje proxy.felk nebo zajistíme vlastní zálohu pomocí dalšího stroje.

-----
11. Centrála Studentské Unie žádá klub SH o půjčku

Centrála Studentské Unie plánuje vrátit klubu SH svůj současný dluh cca 170 tis.
Zároveň Centrála SU žádá o půjčku částky 200tis Kč, která bude časem vyrovnána
povinnými odvody Centrále, které však nastanou až později.

Inu, výsledné resumé je v podstatě v prodloužení půjčky Centrále, ale k transferu
dojde z důvodů redukování jednotlivých malých dluhů a vytvoření jednoho většího,
který se vlastně vyrovná splátkou příspěvků Centrále od klubu SH.

Hlasování: Zapůjčení sumy 200 tis. Kč Centrále SU se splatností 15.července 2003
(tedy po přijetí příspěvku Centrále od klubu SH)
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 145f1dbbb3a89df40606dd8275ad115e

Tato verze souboru txt/20030122.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.