Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 29.01.2003

#1,1,0,2,1,0,0,1,3,1,1
Datum: 29.01.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland) - místopředseda
Přihlížející: Michal Medvecký (Miško) - předseda

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 -
5 - zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 -
8 -
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), *zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Miroslav Janda (MiJa)
Stanislav Šmejkal, prezident SU
Antonín Král (Bobek) - VIP, šéfinženýr Laforge
Michal Gust (Gustík) - zasloužilý člen a VIP
Marek Fikrle - manažer pro rozvoj SU

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. David Kovář abdikoval na post zástupce bloku 7, vyhlášení mimořádných voleb [EM]
1. Corebuilder, gigabitová páteř - Antonín Král [HI]
2. Jednací řad - Michal Gust [ME]
3. Osvětový program 'Čtěte strahovský mail' - Marek Šimon [zrušeno]
4. Doporučení pro adminy ohledně přidělováni mail-dropu a účtů - Marek Šimon [zrušeno]

----
0. David Kovář abdikoval na post zástupce bloku 7

David Kovář ukončil své funkční období a dodal předsedovi klubu SH písemnou abdikaci.
Budou vyhlášeny volby nového zástupce bloku a do té doby bude spravovat blok osoba
pověřená předsedou klubu SH.

Hlasování: Vyhlášení mimořádných voleb zástupce bloku 7

Průběh voleb:
- do 9.2. Podávání kandidátek
- od 10.2. do 16.2. Volby
- 19.2. Vyhlášení výsledků voleb a jmenování nového zástupce bloku

Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Předseda klubu SH pověřil správou bloku bývalého zástupce bloku - Davida Kováře.

-----
1. Corebuilder, gigabitová páteř - Antonín Král [HI]

Na páteř jsme v podstatě připravení, materiál došel. Můžeme po rozumné úvaze přejít
na gigabit. Tonda vypracoval plán přechodu a navrhl čas přechodu na pátek 16h.
Pošle svoji vypracovanou představu do konference admins. V pátek operaci provede.

-----
2. Jednací řad - Michal Gust [LO]

Hlasování: Schválení jednacího řádu
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 8
PROTI: 1
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

----
3. Osvětový program 'Čtěte strahovský mail' - Marek Šimon [zrušeno]
4. Doporučení pro adminy ohledně přidělováni mail-dropu a účtů - Marek Šimon [zrušeno]

Marek Šimon se nedostavil. Dodá informace buď do konference admins, nebo věc
přednese na příštím zasedání admins.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 04302c09eb97763c50ed4d53026c11ae

Tato verze souboru txt/20030129.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.