Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.02.2003

#0,1,1,3,1,1,1,1,3,3,1
Datum: 12.02.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Borland Valenta

Předseda: Michal Miško Medvecký

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - David Kovař (DD) - je pověřený správou, nemá hlasovací právo
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek), zástupce Ondřej Lukáč (Carcharodon Carcharias)

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Jan Recina (Johny5) - správce CS
Jiří Matoušek (Crayfish) - kandidát na nákupčího
Juraj Ziegler (Next) - správce DUSPS
Marek Šimon (Pletiplot) - kontrola mailů
Marek Zamarski (Marunka) - projekt školní FTP
Michal Táborský (Whizz) - newsmaster
Michal Perďoch (Jammic) - host B4
Michal Gust (Gustík)
Pavel Matěja (AX) - host B7
Robert Nedbal (Rob) - host B11
Stanislav Brand (Standa) - kandidát na zástupce B7
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Zbyšek Strnad

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu - Borland
1. Seznámení s novým nákupčím SH - Miško [HI]
2. Seznámení se správcem DUSPS - Miško [HI]
3. Nákup síťových karet na blok 11 - Medvídek [HI]
4. DHCP - Medvídek [HI]
5. Informace o vývoji projektu strukturované kabeláže - MiJa [HI]
6. Řešení problému Nadeem - Miško [ME]
7. Černý pasažér na bloku 6 - Miško [ME]
8. Centrální sklad HW - Medvídek [ME]
9. Projekt NYX - Medvídek [ME]
10. Projekt FTP se školními materiály - Zamarski [ME]

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Souhlas se zápisem z minulého jednaní.
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Seznámení s novým nákupčím a skladníkem SH v jedné osobě - Miško [HI]

Jiří Matoušek (Crayfish) bude dělat nového nákupčího a skladníka pro SH.
Představenstvo s tím musí vyjádřit souhlas/nesouhlas.

Hlasování: Schválení Crayfishe jako nákupčího a zároveň skladníka pro SH.
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Crayfish bude přihlášen do konference admins (Miško zařídí).

-----
2. Seznámení se správcem DUSPS

Nový správce DUSPS Juraj Ziegler (Next) se představil na zasedání.

-----
3. Nákup síťových karet na blok 11 - Medvídek [HI]

Medvídek žádá o dvě síťové karty pro blok 11 (10Mb PCI a 100Mb PCI Intel EEPROM)

Hlasování: Medvídek dostane 2 síťovky ze skladu SH.
Osob s hlasovacím právem: 10 (KUKy přišel)
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
4. DHCP - Medvídek [HI]

Po zprovoznění nové GB páteře přestalo na několik blocích běžet DHCP.
Problém je zřejmě na straně service. Wilder to vyřeší.

-----
5. Informace o vývoji projektu strukturované kabeláže - MiJa [HI]

Rozpočty a přehledy jsou zpracované (z minulého roku, kdy se to nestihlo projednat).
Umístění: http://mrmask.sh.cvut.cz/ceny/

Náklady na rekonstrukci tvoří materiál, práce a aktivní prvky.
Přibližné náklady na jeden blok jsou (pod sebou varianty):
- materiál: nestíněný twist UTP - 435 kKč
stíněný twist FTP - 600 až 700 kKč
- práce: studenti - bez nákladů na práci
studenti s dohledem - 250 až 300 kKč
kompletní dodávka - 600 kKč
- aktivní prvky: podle zvolené varianty 500 až 900 kKč

MiJa demonstroval plán rozmístění kabelové instalace a aktivních prvků na patrech.
Instalace kabelových rozvodů si vyžádá přidání lišt v jedné části chodby, jelikož
do již instalovaných lišt se nová kabeláž nevejde. Na každém pokoji budou
instalovány dvě zásuvky poblíž dveří.

Na všech patrech jsou místnosti, kde je v současné době úklidové příslušenství nebo WC.
Do těchto místností by měly přijít malé racky a do nich aktivní prvky pro dané patro.
Je ale nutné dovést tam rozvod elektrické energie. Je možné udělat odbočku od poblíž
umístěných elektrických rozvaděčů, nebo lze (s trochou úprav) svést od všech
prvku napájecí svody do serverovny, kde by byly zapojeny do jedné centrální UPS.
Varianta se vybere podle aktuální situace na konkrétním bloku.

V současné době lze v provést instalaci na blocích: 2, 4, 5, 6, 7

Hrubý odhad na jeden blok (bez aktivních prvků): 1 milión Kč

Rozhodnutí představenstva: použít nestíněný kabel (UTP)

Hlasování: Zda se bude hlasovat o variantách provedení instalace.
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 8
PROTI: 2
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: Hlasování proběhne

Hlasování: Která varianta instalace se provede.
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO dané varianty se vyslovilo:
1. Studenti: 4
2. Studenti s dohledem: 6
3. Kompletní dodávka: 0

VÝSLEDEK: VARIANTA 2 - studenti s dozorem

Upřesnění: Varianta 2 znamená, že odborná firma zaškolí skupinu studentů
na provádění určité skupiny činností a některé činnosti provede sama.
Zároveň bude kontrolovat celkovou funkčnost a bezchybnost instalace
a po odevzdání bude ručit za provedené dílo. Seznam činností, které
budou prováděny studenty a firmou bude dán smlouvou.

MiJa požádal, aby se na příštím zasedání rozhodlo o konkretním bloku.

-----
6. Řešení problému Nadeem - Miško [ME]

Uživatel Nadeem Qubaj porušil pravidla používání sítě SH - překročen traffic 2GB.
Trest za porušení pravidel: fyzické odpojení na 1 měsíc.
Možnost alternativního trestu již vyčerpal v minulosti.

-----
7. Černý pasažér na bloku 6 - Miško [ME]

Maxim Bourov (B6) více než rok síťoval načerno. Nastavoval si MAC a IP
jiných uživatelů ze segmentu. Zástupce B6 (Y.a.r.o) ho odhalil a pokusil se
mu v tomto počínání zamezit tak, že kabel na jeho pokoji nahradil kabelem
bez koncovky. Jmenovaný delikvent však přestřihl kabel, nainstaloval si
na něj koncovku a pokračoval v nelegálním užívání sítě. Zároveň se tím
dopustil poškozování cizího majetku. Byl znova přistižen a poslán k předsedovi.
Tam se k nelegální činnosti doznal a žádal a přehlédnutí celé věci!!! s tím,
že se příští půlrok stane řádným členem klubu SH. Podotýká, že je sociálně
slabá osoba, ale nemá moc v úmyslu zasloužit si členství za práci pro klub.

Trest: Klub SH bude žádat SŮZ o podmínečné vyloučení z koleje za poškozování
cizí věci a nedovolí mu členství v klubu minimálně na jeden půlrok.
Pokud vykoná nějakou práci pro klub (např. překlad webových stránek)
bude mu v příštím pololetí (podzim 2003) umožněno stát se členem klubu.

Hlasování: Potrestání výše uvedené osoby daným trestem.
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
8. Centrální sklad HW - Medvídek [ME]

Již je k dispozici prázdná místnost na B11 na realizaci centrálního skladu.
Nový skladník a nákupčí v jedné osobě Crayfish se půjde s Medvídkem na místnost
podívat a dořeší se fyzický a legislativní provoz centrálního skladu.

-----
9. Projekt NYX - Medvídek [ME]

Informace o projektu jsou na http://www.sh.cvut.cz/projekty/prj_show.php?prj_id=57

Byl zahájen testovací provoz na ftp://sh:sh@whale.sh.cvut.cz:1024 (provoz 24/7).
Medvídek chce požádat o odpuštění členských příspěvků tvůrcům projektu na další
pololetí. Tvůrci jsou: V. Minárik, V. Kratochvíl, R. Vyhlídal, J. Kučera
Na projektu budou ještě minimálně další semestr pracovat.
Rozhodnutí se ponechalo na příští zasedání.

-----
10. Projekt FTP se školními materiály - Zamarski [ME]

Zřídit FTP se školními materiály - zatím pro FEL, později pro další fakulty.
Vyřeší se to založením virtualhostu na existujícím stroji (například na ftp.sh),
jelikož objem dat ani traffic není tak velký.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: e559fb91741d45c6aba9d92c7eed8de2

Tato verze souboru txt/20030212.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.