Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.02.2003

#1,1,3,3,1,3,1,2,2,1,1
Datum: 19.02.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2), zástupce Marek Šimon (Pletiplot)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - Stanislav Brand (Standa), zástupce Pavel Matěja (AX)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - zástupce Jiří Mísař(Šmolda)
10 - zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 12

Hosté:
Martin Ertl (Márty), host B7
Pavel Pleva (PP), host B5
Martin Petroušek, host B5
Radek Procházka (RaCa),host B7
Stanislav Šmejkal, prezident SU
Michal Táborský (WhiZZ), newsmaster
Juraj Ziegler (next), správce DUSPS
Miroslav Janda (MiJa), vedoucí rekonstrukce

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

-----
1. Mazání starých kont z DUSPSu

Po ukončení studia zůstávají uživatelům standardně jejich konta na blokových
serverech i když jejich stav v databázi je ZAKÁZÁN nebo ABSOLVENT.
Je třeba nějak vyřešit, aby se konta na blokových serverech po nějaké době
odstraňovala v případě nezaplacení příspěvku nebo ukončení studia.

Také se v současné době připojují k síti osoby, které nejsou studenty ČVUT.
Měli bychom vymyslet mechanizmus kontroly studijního stavu členů klubů.

Hlasování: Uživateli, který nezaplatí do stanoveného termínu členský příspěvek,
bude zablokováno připojení k síti a konta na blokových servrech.
Uživatelům, kteří nezaplatili předešlé období, se nastaví v databázi
DUSPS stav zrušen.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Strukturování bloků (MiJa)

Volba firmy proběhne formou interního výběrového řízení.
Relevantní firmy o budou požádány o předložení jejich konkretní nabídky.

Dále musíme rozhodnout, kolik bloků se teď bude rekonstruovat a které to budou.

Firmy budou předkládat nabídky na konkretní blok(y), následně se na zasedání
zvolí nejlepší nabídka ze seznamu poptaných firem.

MiJa částečně upřesnil rozložení prací mezi firmou a studenty. To bude ukotveno
ve smlouvě s vybranou firmou.

Rozpočtové komise zjistila, že je možné v nejbližším období (léto 2003) provést
rekonstrukci dvou bloků. Hned v dalším období bude rekonstruován další jeden.
Tudíž se v roce 2003 zrekonstruují celkem 3 bloky.

V dohledné době snad bude představenstvo schopno rozhodnout, jaké konkrétní
aktivní prvky budou použity. Zatím se jednotlivé nabídky stále zvažují.


Bloky, které teď lze v současné době rekonstruovat: 2, 4, 5, 6, 7

Zástupci jednotlivých bloků se v následujících okamžicích budou snažit přesvědčit,
proč by se mělo rekonstruovat na jejich bloku. Pořadí bylo zvoleno náhodně.
(zapsané údaje jsou orientační, konkrétní údaje by měl poskytnout každý admin)

Blok 5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
- v současné době je na bloku přes 35 osob ochotných rekonstruovat,
číslo se jistě dostane až na 50
- na osobní informační schůzku přišlo 15 lidí, z nich 10 již dříve
pomáhalo se správou sítě
- je zde 16 bežících projektů, 9 osob na nich aktivně pracuje, další
alespoň 4 osoby jinak pracují pro klub
- budova byla rekonstruována celkem nedávno a tudíž je nepravděpodobné,
že by se vybudovaná infrastruktura znehodnotila při nové rekonstrukci
- koordinace bloku je prý na vysoké úrovní, všechno zde probíhá dobře
- spousta blokových serverů je ve špatném stavu a pokud se nebude blok
rekonstruovat, bude třeba nutně zakoupit nové stroje
- uživatel Zbyšek Strnad pracuje v projektu strukturované kabeláže

Blok 6 - Josef Jaroš (Y.A.R.O.)
- účast na projektech nijak zvlášť vysoká - vzhledem ke skladbě ubytovaných
- nejviditelnější osoba je vedoucí projektu Installfest (ve fázi přípravy)
- aktivních lidí, kteří se budou účastnit rekonstrukce, je zatím asi 20

Blok 4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
- běží několik projektů na bloku (lidi z inventarizace, studovna, ceníky ..)
- lidí zapojených v projektech je zde asi 13
- osob ochotných pracovat cca. 60, závazně se přihlásilo již skoro 40
- realizován web, kde lidi přímo zadávají časový rozpočet, kdy mohou pracovat
- krizová situace na některých segmentech, půjčování IP adres, velké množství
kolizí paketů na médiu a dlouhé odezvy (koax je koax)
- největší počet uživatelů sítě na bloku (dle údajů z DUSPSu)

Blok 2 - Martin Hnátek (Hnot)
- zjištěn stav na celém bloku, zhruba 80 lidí nabídlo předběžně pomoc
- v současné době jsou zde dva segmenty na twistu (na suterénu a ještě někde)
- zatížení sítě prý nejvyšší ze všech bloků, počet uživatelů se blíží počtu
uživatelů na bloku 4
- totální nedostatek IP adres, řešeno půjčkou od bloku 8
- slušná účast v projektech (cca. 6 projektů, v nich zapojeny 3 osoby)
- MiJa vede projekt strukturování - dohlédne na průběh akce
- předběžná domluva s hospodářkou na bloku o průběhu rekonstrukce
- na bloku sídlí Pikhart, když se to pěkně udělá, bude příště povolnější
- vytíženost bloku je velká, stejně jako na ostatních blocích
- pořádek na bloku, hladký průběh inventarizace

Blok 7 - Stanislav Brand (Standa)
- zatím se přihlásilo tak 30 lidí, osobní kontakt, přislíbili účast
- další osoby se zaručeně přihlásí
- účast na projektech není zatím slavná
- stav serverů na bloků není dobrý
- IP adresy místy již došly, řešilo se to twistem nebo NAT
- na některých segmentech v rezervě maximálně tak dvě nebo tři IP adresy
- poměrně dost velký tok dat tímto blokem

Hlasování: Na papírky každá osoba s hlasovacím právem napíše pořadí jednotlivých
bloků, kterých se rekonstrukce týká. Podle pořadí, uvedeného na papírku,
se danému bloku přičtou body od pěti do jednoho. Potom se počty bodů
sečtou a určí se první dvě místa.
V případě rovnosti počtu bodů na prvních dvou pozicích, se bude hlasovat
o konkrétním pořadí v novém hlasování.

Osob s hlasovacím právem: 12
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

Hlasování: Představenstvo definuje pořadí jednotlivých bloků.
Počty bodů pro jednotlivé bloky:
2 - 49 bodů - 1.místo
4 - 41 bodů
5 - 44 bodů - 2.místo
6 - 22 bodu
7 - 24 bodů

VÝSLEDEK: Jako první se bude rekonstruovat blok 2, jako druhý blok 5.

-----
3. Kontrola čtení oficiálního emailu (Pletiplot)

Doteď se standardně novému uživateli při vstupu do SU přidělilo konto na blokovém
serveru a na něj mu chodila pošta. Spousta lidí nemá vůbec představu, jak se na
blokové servery přihlásit a jak si poštu číst. Tato strategie by se měla změnit.
Uživateli bude nejprve nabídnuto posílání pošty na jeho již existující adresu.
Pokud bude chtít, dostane konto na blokovém serveru.

Funkčnost a čtenost oficiálních e-mailů bude kontrolována posláním kontrolního
kódu na e-mailovou adresu uvedenou v databázi DUSPS. Kód bude muset uživatel zadat
na uvedené adrese společně se svým uživatelským jménem. Tím vznikne seznam lidí,
kteří opravdu čtou svůj oficiální e-mail. Porovnáním s kompletním seznamem členů
obdržíme seznam osob, které oficiální e-mail nečtou. Postih těchto osob zatím
není určen.

Hlasování: Ukotvení povinnosti uživatelů číst oficiální e-mail do vnitřních
předpisů klubu. Jako oficiální je považována adresa v DUSPSu.
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Zástupce B4 pošle všem ostatním vzor informačního letáku o povinnosti číst e-mail.

-----
4. Stroj backup.sh - koupě disku

Bude se realizovat speciální stroj zajišťující zálohy.
Stavět a spravovat ho bude Jakub Římek (James).

Hlasování: Nákup jednoho disku 70GB do stroje backup.sh
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 2c36cad115dbb60aa473a3c27407f85d

Tato verze souboru txt/20030219.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.