Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.02.2003

#3,2,1,1,1,1,1,1,2,2,1
Datum: 26. 2.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot), zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - zástupce David Šišlák (Dejv)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem: 12

Hosté:
Jan Aksamít (Welfare) - host B4, projekt OW
Jan Recina (Johny5) - správce CS
Jiří Matoušek (Crayfish) - nákupčí
Josef Kučera (Joe) - host B11, projekt NYX
Michal Táborský (WhiZZ) - newsmaster
Radek Vyhlídal - host B11, projekt NYX
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Václav Kratochvíl (Velorex) - host B11, projekt NYX

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Schválení předešlého zápisu
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Rozpočet klubu SH na příští období (Táborský)

Rozpočtová komise vypracovala rozpočet klubu na další období, tedy
na první polovinu roku 2003. Rozpočet byl zaslán do konference admins
a je vystaven na webu.

Pokud by se rozhodlo pojistit majetek klubu, musely by se výdaje
na pojistku schválit jako změna rozpočtu.

Hlasování: Schválení rozpočtu na první pololetí 2003
Osob s hlasovacím právem: 12
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Poznámky k projektu inventarizace (Ruik)

Ruik prošel kompletně příspěvky z konference projektu inventarizace
a na místě z nich přednesl svůj výtah.

Šmejkal vysvětloval, proč se zvažuje nákup hardware potřebného k projektu
dříve než je hotový návrh databáze.

Proběhlo několik schůzek projektu, řešil se návrh struktury databáze
a vůbec postup provádění inventarizace. Dále se řešilo označování
majetku pomocí nálepek s čárovými kódy apod.

Cílem projektu inventarizace je získat přehled nad aktuálním stavem
majetku klubu a umožnit kontrolu pohybů a nákupů majetků.

Je nutné projekt poněkud popostrčit. Hlavní koordinátor projektu PetE
potvrdil svoji duševní i fyzickou účast na projektu. Bude podávat
průběžné informace o průběhu procesu na každém zasedání admins.
Zároveň do příště PetE dodá harmonogram inventarizace.

Do 20.března bude provedeno označení současného majetku klubu, který
se nachází v serverovnách (zajistí PetE).

-----
3. Klíče od serveroven a centrálního skladu

Od každých bezpečnostních dveří existují celkem 4 klíče. Klíč jedna a klíč
dva má zástupce bloku, klič tři je na vrátnici daného bloku, klič čtyři
přijde do obálek v centrální serverovně.

Nový zámek na centrálním skladu - zatím ještě není instalován. Šmejkal zámek
dohledá a předá ho správci skladu, ten ho nechá nainstalovat.

Popsání kabelů v CS - Johny5 a Bobek zajistí postupně popsání všech kabelů
zapojených v CS aby se usnadnila orientace.

-----
4. Služby na routerech

Provozované služby na routerech - momentálně nemáme k dispozici seznam
povinných služeb, které by měli běhat na blokových routerech. Tento seznam
by bylo třeba vygenerovat a uvést obecně ve známost a prosadit dodržování.

Povinné služby (návrh seznamu):
- OSPF
- routed
- firewall na segmenty
- směrování multicastu
- DHCP
- sshd

Ruik bude prudit v konferenci aby se tento seznam dopracoval a ukotvil.

Dále je třeba doplnit pravidla používaní strahovské sítě.

Zálohování - v současné době nijak upřesněna zálohovací politika. To bude
napraveno v brzké době až bude hotový stroj na zálohy.

-----
5. Výroba triček na OpenWeekend + výroba triček SH

V brzké době dělat objednávka triček na OpenWeekend. Zároveň by bylo finančně
výhodné vyrobit i trička SH u kterých je pravděpodobnost, že se dobře prodají
a zvýší se tím popularitu klubu :-)

Rozhodnutí: Trička klubu SH se zatím nebudou vyrábět

-----
6. Projekt NYX

Dostavili se realizátoři projektu NYX. Byl vznesen požadavek na odpuštění
členských příspěvků těmto osobám.

Hlasování: Odpuštění členských příspěvků vývojářům projektu NYX.
Jmenovitě: Václav Kratochvíl (Velorex)
Josef Kučera (Joe)
Radek Vyhlídal

Osob s hlasovacím právem: 12
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 741b78814259f521d49cfa9ff34702de

Tato verze souboru txt/20030226.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.